Bjarni Guðbjörnsson: ræður


Ræður

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Verslunarbanki Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Gjaldmiðill Íslands

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af loðnuafurðum

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp