Katrín Júlíusdóttir: ræður


Ræður

Skattaívilnanir vegna rannsókna- og þróunarverkefna

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á frumvörpum til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Verklagsreglur við töku þvagsýna

fyrirspurn

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Hreyfiseðlar í heilbrigðiskerfinu

þingsályktunartillaga

Íslenska táknmálið

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(námsstyrkir)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(sala nikótínlyfja)
lagafrumvarp

Barnalög

(sameiginleg forsjá, lögheimili barns o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(samræmd lífeyriskjör)
lagafrumvarp

Ummæli þingmanns um EES-samninginn

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Íbúaþróun utan höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Netþjónabú

fyrirspurn

Ný ályktun Íslenskrar málnefndar

umræður utan dagskrár

Vátryggingarsamningar

(afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar)
lagafrumvarp

Útlendingar

(flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Störf án staðsetningar -- kostnaður við Kárahnjúkavirkjun

störf þingsins

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

Kaupréttarsamningar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samgöngur til Vestmannaeyja -- launamál kennara

störf þingsins

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Áform um frekari uppbyggingu stóriðju

umræður utan dagskrár

Raforkumálefni

skýrsla

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Upprunaábyrgð á raforku

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Framkvæmd EES-samningsins

þingsályktunartillaga

Skólagjöld í háskólum -- efnahagsspár -- hvalveiðar

störf þingsins

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkulög

(neyðarsamstarf og fjárhæð eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu o.fl.

(leyfisveitingarvald til Orkustofnunar)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

Umhverfismál

skýrsla

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 27 155,77
Andsvar 63 113,13
Flutningsræða 11 87,25
Grein fyrir atkvæði 3 3,37
Um atkvæðagreiðslu 2 2,18
Samtals 106 361,7
6 klst.