Katrín Júlíusdóttir: ræður


Ræður

Nýting orkulinda til orkufreks iðnaðar og stöðugleikasáttmálinn

umræður utan dagskrár

Skipan ferðamála

(einfaldari málsmeðferð og EES-reglur)
lagafrumvarp

Rannsóknir og áætlanagerð í ferðaþjónustu

fyrirspurn

Málefni Sementsverksmiðjunnar

fyrirspurn

Álversuppbygging á Bakka við Húsavík

umræður utan dagskrár

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(gildistími samningsins og stimpilgjald)
lagafrumvarp

Fyrirhugaðar skattahækkanir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hagnýting orku sjávarfalla

fyrirspurn

Skattlagning á ferðaþjónustuna

umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl.

(fyrirframgreiðslur tekjuskatts)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Stuðningur við fyrirhugað gagnaver

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virkjunarkostir og atvinnuuppbygging

óundirbúinn fyrirspurnatími

Atvinnuuppbygging

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sóknaráætlun til eflingar atvinnulífi og samfélagi um land allt

þingsályktunartillaga

Staða atvinnuveganna

umræður utan dagskrár

Fjölgun starfa og atvinnuuppbygging

óundirbúinn fyrirspurnatími

Jarðgasvinnsla við Norðausturland

óundirbúinn fyrirspurnatími

Álverið í Straumsvík

óundirbúinn fyrirspurnatími

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(skipun í stjórn Tækniþróunarsjóðs)
lagafrumvarp

Eldsumbrotin á Suðurlandi, yfirlýsing ríkisstjórnarinnar

skýrsla ráðherra

Fjárfestingarsamningar og atvinnugreinar

fyrirspurn

Staða og fjárhagslegar afleiðingar eldgoss í Eyjafjallajökli

umræður utan dagskrár

Raforkulög

(flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipan ferðamála

(gæðamál, tryggingarfjárhæðir)
lagafrumvarp

Upprunaábyrgð á raforku

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vatnalög og varnir gegn landbroti

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

þingsályktunartillaga

Viðbrögð iðnaðarráðherra við yfirvofandi bankakreppu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Markaðsátak í ferðaþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Iðnaðarmálagjald

(ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
lagafrumvarp

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Stefna í uppbyggingu í orkumálum

umræður utan dagskrár

Atvinnuuppbygging

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun um ferðamennsku á miðhálendi Íslands

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Andsvar 66 125,25
Flutningsræða 16 100
Ræða 32 83,35
Svar 8 29,27
Um fundarstjórn 3 3,12
Um atkvæðagreiðslu 1 1,02
Samtals 126 342,01
5,7 klst.