Katrín Júlíusdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samgöngumál á Vestfjörðum

sérstök umræða

Innviðir ferðaþjónustunnar, tekjuleiðir og gjaldtaka

sérstök umræða

Uppsagnir og fæðingarorlof

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 7. október

Þjóðarvá vegna lífsstílstengdra sjúkdóma barna og unglinga

sérstök umræða

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjarvera forsætisráðherra í umræðu um skuldaleiðréttingu

um fundarstjórn

Afnám verðtryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Beiðni um fund með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 28. nóvember

Umræður um störf þingsins 11. desember

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Afnám gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(gildistími laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Breytingartillaga atvinnuveganefndar við rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli þingmanna í fundarstjórnarumræðu

um fundarstjórn

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgengi að fjárhagsupplýsingum ríkisins

fyrirspurn

Námskostnaður

fyrirspurn

Fækkun nemendaígilda

fyrirspurn

Skipun sendiherra

fyrirspurn

Gjaldeyrishöft

sérstök umræða

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. janúar

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbrögð Kópavogsbæjar við úrskurði kærunefndar jafnréttismála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipan í stjórnir, ráð og nefndir á vegum ríkisins

fyrirspurn

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. febrúar

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um raforkumál

um fundarstjórn

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna við ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Afgreiðsla atvinnuveganefndar á rammaáætlun

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 17. mars

Ummæli þingmanns í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Húsnæðismarkaður og afnám verðtryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tillaga stjórnarandstöðunnar um þjóðaratkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Beiðni um mat Ríkisendurskoðunar á frumvarpi um Þróunarsamvinnustofnun

um fundarstjórn

Fylgi Pírata í skoðanakönnunum

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 15. apríl

Afnám hafta og staða heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðkoma stjórnvalda að kjaradeilum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vitnað í orðaskipti á lokuðum nefndarfundi

um fundarstjórn

Landsskipulagsstefna 2015--2026

þingsályktunartillaga

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 29. apríl

Makrílfrumvarpið og auðlindaákvæði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan í kjaradeilum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verkefnisstjórn rammaáætlunar

fyrirspurn

Stefna í friðlýsingum

fyrirspurn

Staðan á vinnumarkaði

sérstök umræða

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Umræðuliðir

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Ummæli umhverfisráðherra í fréttatíma

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá þingsins

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 13. maí

Umræðuefni dagsins

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli forsætisráðherra um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fundur forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Kvöldfundur og umræðuefni fundarins

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 20. maí

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Bjöllusláttur og athugasemdir forseta

um fundarstjórn

Ósk um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Ummæli sjávarútvegsráðherra og sameining skóla

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingar í framhaldsskólakerfinu

um fundarstjórn

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Breyting á starfsáætlun

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 28. maí

Afgreiðsla umhverfis- og samgöngunefndar á frumvarpi um Reykjavíkurflugvöll

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fundur forseta með formönnum þingflokka

um fundarstjórn

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 2. júní

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Mælendaskrá í Störfum þingsins, afgreiðsla fjárlaganefndar á frv. um opinber fjármál

um fundarstjórn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 10. júní

Orð formanns atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og samningar um þinglok

um fundarstjórn

Sala banka til erlendra aðila

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Jafnréttissjóður Íslands

þingsályktunartillaga

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Ný starfsáætlun

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 23. júní

Orð þingmanna í garð hver annars

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 24. júní

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(fjárheimild)
lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 1. júlí

Plastpokanotkun

þingsályktunartillaga

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Plastpokanotkun

þingsályktunartillaga

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 194 719,07
Andsvar 168 294,42
Um fundarstjórn 70 87,43
Um atkvæðagreiðslu 26 31,53
Grein fyrir atkvæði 11 13,43
Samtals 469 1145,88
19,1 klst.