Magnús Þór Hafsteinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Áhrif hvalveiða á ferðaþjónustu hér á landi

fyrirspurn

Endurskoðun atvinnuleysisbóta

fyrirspurn

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Staða hinna minni sjávarbyggða

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(hljóðbækur)
lagafrumvarp

Hafrannsóknir á Svalbarða

fyrirspurn

Stuðningur við kræklingaeldi

fyrirspurn

Vinnsla kalkþörungasets

fyrirspurn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við dómi Hæstaréttar í öryrkjamálinu

umræður utan dagskrár

Vernd og sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni

þingsályktunartillaga

Stuðningur við sjálfstæði Færeyja

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(vændi)
lagafrumvarp

Vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn ójafnvægi í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Fjárhagsvandi Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Loðnurannsóknir og loðnuveiðar

umræður utan dagskrár

Aðgerðir gegn fátækt

þingsályktunartillaga

Loðnuveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kadmínmengun í Arnarfirði

fyrirspurn

Malarnám í Ingólfsfjalli

fyrirspurn

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Úthald hafrannsóknarskipa og hafrannsóknir

umræður utan dagskrár

Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

þingsályktunartillaga

Brottkast á síld

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Útsendingar sjónvarps og hljóðvarps um gervitungl

þingsályktunartillaga

Afplánun íslensks ríkisborgara í Texas

athugasemdir um störf þingsins

Skuldastaða þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana 2000--2002, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Varnir gegn mengun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stytting þjóðvegar eitt

þingsályktunartillaga

Samvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálum

þingsályktunartillaga

Norræna ráðherranefndin 2003

skýrsla

Norrænt samstarf 2003

skýrsla

Tímasetning ráðstefna á vegum ráðuneyta

athugasemdir um störf þingsins

Útgáfa bókarinnar Forsætisráðherrar Íslands

fyrirspurn

Þróun atvinnuleysis og kjör atvinnulausra

umræður utan dagskrár

Afleiðingar hermdarverkanna í Madríd

umræður utan dagskrár

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar handfærabáta)
lagafrumvarp

Skerðing kolmunnakvóta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hugbúnaðarkerfi ríkisins

umræður utan dagskrár

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(afnám gjalds)
lagafrumvarp

Auglýsingar í grunnskólum

fyrirspurn

Jöfnun búsetuskilyrða á landinu

fyrirspurn

Íslenski þorskstofninn

fyrirspurn

Eldisþorskur

fyrirspurn

Lífsýnatökur úr starfsfólki

umræður utan dagskrár

Horfur í atvinnu- og byggðamálum á Djúpavogi

umræður utan dagskrár

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Þjónusta við varnarliðið

fyrirspurn

Búnaður og húsnæði á varnarsvæðinu

fyrirspurn

Ráðgjafarnefnd við Hafrannsóknastofnun

fyrirspurn

Opinber störf í sjávarútvegi

fyrirspurn

Endurgreiðsla námslána

fyrirspurn

Virðisaukaskattur af áskrift að netmiðlum

fyrirspurn

Börn með Goldenhar-heilkenni

fyrirspurn

Sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins

fyrirspurn

Vatnasvæði Ölfusár og Hvítár

fyrirspurn

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(Fiskræktarsjóður)
lagafrumvarp

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Umgengni um nytjastofna sjávar

(landanir erlendis, undirmálsfiskur)
lagafrumvarp

Bann við umskurði kvenna

lagafrumvarp

Kvennahreyfingin á Íslandi

þingsályktunartillaga

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Milliliðalaust lýðræði

þingsályktunartillaga

Kornrækt á Íslandi

þingsályktunartillaga

Kirkjugripir

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004

þingsályktunartillaga

Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samstarf Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu fiskstofna

þingsályktunartillaga

Störf á vegum ríkisvaldsins á Eyjafjarðarsvæðinu

fyrirspurn

Starfsskilyrði loðdýraræktar

fyrirspurn

Slátrun alifugla

fyrirspurn

Markaðssetning lambakjöts innan lands

fyrirspurn

Strandsiglinganefnd

fyrirspurn

Flutningur hættulegra efna um Hvalfjarðargöng

fyrirspurn

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Staða viðræðna við Bandaríkjamenn um herinn og uppsagnir starfsmanna hjá hernum

umræður utan dagskrár

Útlendingar

(aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Stríðsátökin í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Útlendingar

(aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla um fjárframlög til stjórnmálaflokka

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Ábendingar umboðsmanns Alþingis um skipun í embætti dómara við Hæstarétt

athugasemdir um störf þingsins

Sprengjuleit

fyrirspurn

Þinghaldið og afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps úr nefnd

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrá næsta þingfundar

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Fréttir af samskiptum forsætisráðherra og umboðsmanns Alþingis, viðvera ráðherra á þingfundum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Ráðning landvarða

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla sjávarútvegsnefndar á frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Staðan fyrir botni Miðjarðarhafs og viðbrögð íslensku ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Skýrsla um áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands og svar við fyrirspurn um hrefnuveiðar

athugasemdir um störf þingsins

Umgengni um nytjastofna sjávar

(landanir erlendis, undirmálsfiskur)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(landanir erlendis, undirmálsfiskur)
lagafrumvarp

Fjölmiðlalög og þjóðaratkvæðagreiðsla

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 123 711,83
Andsvar 93 142,98
Flutningsræða 6 25,42
Um fundarstjórn 7 19,93
Um atkvæðagreiðslu 6 8,42
Ber af sér sakir 1 1,22
Grein fyrir atkvæði 1 0,9
Samtals 237 910,7
15,2 klst.