Magnús Þór Hafsteinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Afleiðingar kennaraverkfallsins fyrir þjóðlífið

umræður utan dagskrár

Skipun nýs hæstaréttardómara

umræður utan dagskrár

Túlkun fyrir heyrnarlausa

umræður utan dagskrár

Rússneskur herskipafloti við Ísland

umræður utan dagskrár

Atvinnuvegaráðuneyti

þingsályktunartillaga

Skráning nafna í þjóðskrá

þingsályktunartillaga

Forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

þingsályktunartillaga

Sameining Tækniháskólans og Háskólans í Reykjavík

athugasemdir um störf þingsins

Opinber verkefni og þjónusta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Jöfnun starfsskilyrða atvinnuveganna milli landshluta

fyrirspurn

Minjagildi kirkjumuna og kirkjugarða

fyrirspurn

Brottfall úr framhaldsskóla

fyrirspurn

Uppkaup á bújörðum og samþjöppun framleiðsluréttar

umræður utan dagskrár

Áfengisauglýsingar

umræður utan dagskrár

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Veggjald í Hvalfjarðargöng

þingsályktunartillaga

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Rekstur skólaskips

þingsályktunartillaga

Árásir á íslenska starfsmenn utanríkisþjónustunnar í Kabúl í Afganistan

umræður utan dagskrár

Textun

(sjónvarp, kvikmyndir o.fl.)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(orlofslaun)
lagafrumvarp

Skýrsla Samkeppnisstofnunar um verðsamráð olíufélaganna

umræður utan dagskrár

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Lokun veiðisvæða á grunnslóð

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum

lagafrumvarp

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Íslenska táknmálið

lagafrumvarp

Staða innflytjenda

umræður utan dagskrár

Innrásin í Írak og forsendur fyrir stuðningi íslenskra stjórnvalda

þingsályktunartillaga

Samkomudagur Alþingis og starfstími þess

lagafrumvarp

Nýr þjóðsöngur

þingsályktunartillaga

Tilraunir með vindmyllur

fyrirspurn

Fiskvinnslunám

fyrirspurn

Útvarp á öðrum málum en íslensku

fyrirspurn

Stofnun íþróttaakademíu í Reykjanesbæ

athugasemdir um störf þingsins

Áhrif verðsamráðs olíufélaganna á skatttekjur ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Svæðalokun á grunnslóð

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Veggjöld

fyrirspurn

Fjarskiptasamband við Ísafjarðardjúp

fyrirspurn

Þjóðmálakönnun í Eyjafirði

fyrirspurn

Veiðiregla

fyrirspurn

Fiskveiðistjórnarkerfi

fyrirspurn

Hrun veiðistofna skelfisks og innfjarðarrækju

umræður utan dagskrár

Samgöngur til Vestmannaeyja eftir 1. des. 2004

umræður utan dagskrár

Upplýsingar um Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Sala ríkiseigna

fyrirspurn

Samvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálum

fyrirspurn

Varðveisla gamalla skipa og báta

fyrirspurn

Smíði nýs varðskips

fyrirspurn

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Fundir í landbúnaðarnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Lögreglulög

(löggæslukostnaður á skemmtunum)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Fiskmarkaðir

fyrirspurn

Íslenskir fiskkaupendur

fyrirspurn

Raforkuverð til garðyrkju

fyrirspurn

Eignir Tækniháskóla Íslands

fyrirspurn

Listmeðferð

fyrirspurn

Lýsing vegarins um Hellisheiði

fyrirspurn

Förgun sláturúrgangs

fyrirspurn

Vöxtur og viðgangur þorsks í Breiðafirði

umræður utan dagskrár

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja

fyrirspurn

Hámarkshraði á tvöfaldri Reykjanesbraut

fyrirspurn

Flugsamgöngur til Ísafjarðarbæjar

fyrirspurn

Svartfugl við Norðurland

fyrirspurn

Kosningarnar í Írak

umræður utan dagskrár

Afdrif laxa í sjó

þingsályktunartillaga

Vernd og sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni

þingsályktunartillaga

Verndaráætlun fyrir svæði sem eru ósýkt af sauðfjárriðu

þingsályktunartillaga

Uppsagnir hjá slökkviliðinu á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Stuðningur við börn flutningsskyldra starfsmanna

fyrirspurn

Riðusmit og varnaraðgerðir gegn riðu

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Endurheimt votlendis

fyrirspurn

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

fyrirspurn

Stuðningur Íslands við þjálfun írakskra öryggissveita

umræður utan dagskrár

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Urriðastofnar Þingvallavatns

fyrirspurn

Söluandvirði Steinullarverksmiðjunnar

fyrirspurn

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Framtíðaruppbygging bráðaþjónustu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

umræður utan dagskrár

Staða íslensks skipasmíðaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Atvinnubrestur á Stöðvarfirði

fyrirspurn

Dragnótaveiðar í Eyjafirði

fyrirspurn

Hvalveiðar í vísindaskyni

fyrirspurn

Rækjuveiðar í Arnarfirði

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Gæðamat á æðardúni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(vistvæn veiðarfæri)
lagafrumvarp

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Ferðamál

(heildartillaga 2006--2015)
þingsályktunartillaga

Gjald í Hvalfjarðargöng

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Norsk-íslenski síldarstofninn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Jafnréttismál í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Veiðarfæri í sjó

fyrirspurn

Sláturhúsið á Kirkjubæjarklaustri

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Niðurstaða fjölmiðlanefndar, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Þingmál er snerta Ríkisútvarpið

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið sf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Kynþáttafordómar og aðgerðir gegn þeim

umræður utan dagskrár

Umgengni um nytjastofna sjávar

(meðafli, leyfissviptingar)
lagafrumvarp

Breytt hlutföll aldurshópa eftir árið 2010

þingsályktunartillaga

Rannsóknarmiðstöð á sviði landverndar og landgræðslu

þingsályktunartillaga

Fjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ráðherra

fyrirspurn

Kannanir á viðhorfum til orkufrekrar stóriðju

fyrirspurn

Þjónustuskyldur í eldsneytisafgreiðslu

fyrirspurn

Hellisheiði og Suðurstrandarvegur

fyrirspurn

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Almennar stjórnmálaumræður

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi

beiðni um skýrslu

Umgengni um nytjastofna sjávar

(meðafli, leyfissviptingar)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 130 494,67
Andsvar 62 106,15
Flutningsræða 8 39,33
Um atkvæðagreiðslu 3 8,13
Um fundarstjórn 1 3,17
Grein fyrir atkvæði 2 1,75
Samtals 206 653,2
10,9 klst.