Magnús Þór Hafsteinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Steinstöplar á Austurvelli

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(samgöngumannvirki, blöð og tímarit)
lagafrumvarp

Ferðasjóður íþróttafélaga

þingsályktunartillaga

Kostir og gallar færeyska fiskveiðistjórnarkerfisins

þingsályktunartillaga

Skil á fjármagnstekjuskatti

þingsályktunartillaga

Göngubrú yfir Ölfusá

þingsályktunartillaga

Fjölgun og staða öryrkja

umræður utan dagskrár

Vandi rækjuiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Framkvæmd þingsályktunar um stofnun sædýrasafns

fyrirspurn

Kanínubyggð í Vestmannaeyjum

fyrirspurn

Kóngakrabbi

fyrirspurn

Kadmínmengun í Arnarfirði

fyrirspurn

Vöktun vegna teknesíum-99 í hafinu

fyrirspurn

Byggðakvóti fyrir Bíldudal

fyrirspurn

Togveiði á botnfiski á grunnslóð

fyrirspurn

Vandi á leikskólum vegna manneklu

umræður utan dagskrár

Vegagerð um Stórasand

þingsályktunartillaga

Ummæli forsætisráðherra um öryggis- og varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Skólagjöld við opinbera háskóla

umræður utan dagskrár

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðstoð við fórnarlömb náttúruhamfaranna í Pakistan

athugasemdir um störf þingsins

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Textun

(sjónvarp, kvikmyndir o.fl.)
lagafrumvarp

Samkomudagur Alþingis og starfstími þess

lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar

fyrirspurn

Háhraðanettengingar

fyrirspurn

Veggjöld

fyrirspurn

Tvöföldun Vesturlandsvegar

fyrirspurn

Herflugvélar yfir Reykjavík

fyrirspurn

Kötlugos

fyrirspurn

Bílaumferð og varpstöðvar

fyrirspurn

Æfingasvæði fyrir torfæruhjól

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Samræmd stúdentspróf -- frumvarp um Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Fyrirspurnir á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Réttarstaða sjómanna

fyrirspurn

Hvalnes- og Þvottárskriður

fyrirspurn

Ástand íslenska þorskstofnsins og veiðihorfur

umræður utan dagskrár

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Hæstaréttardómur í máli jafnréttisstýru

athugasemdir um störf þingsins

Norðlingaölduveita

athugasemdir um störf þingsins

Gögn með frumvarpi um Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Eldsneytisflutningar til Keflavíkurflugvallar

fyrirspurn

Eldi á villtum þorskseiðum

fyrirspurn

Jafnstöðuafli

fyrirspurn

Rækjustofninn í Arnarfirði

fyrirspurn

Sjófuglar

fyrirspurn

Stuðningur við einstæða foreldra í námi

þingsályktunartillaga

Fiskverndarsvæði við Ísland

þingsályktunartillaga

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(kanínur, vernd lundans)
lagafrumvarp

Horfur í loðnuveiðum

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um störf þingsins

um fundarstjórn

Staða íslenskunnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipun nefndar um stöðu verknáms

athugasemdir um störf þingsins

Verkefnasjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun fjár)
lagafrumvarp

Styrkir til erlendra doktorsnema

fyrirspurn

Auglýsingar kringum barnatíma í sjónvarpi

fyrirspurn

Fréttaþátturinn Auðlind

fyrirspurn

Lögreglulög

(löggæslukostnaður á skemmtunum)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Loðnuveiðar

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Lög um fæðingarorlof -- undirbúningur að fjölmiðlafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Umhverfisvænar kröfur til fiskiskipaflotans

fyrirspurn

Aukning umferðar

fyrirspurn

Suðurlandsvegur

fyrirspurn

Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi

athugasemdir um störf þingsins

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Ummæli ráðherra í umræðu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli ráðherra í umræðu um byggðamál

um fundarstjórn

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar og afleiðingar hennar

umræður utan dagskrár

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Þjóðarblóm Íslendinga

þingsályktunartillaga

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
lagafrumvarp

Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum

þingsályktunartillaga

Samkomulag Kennarasambandsins og menntamálaráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Svæðisútvarp á Vesturlandi

fyrirspurn

Þjónusta svæðisútvarps

fyrirspurn

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Áfengisauglýsingar í útvarpi

fyrirspurn

Tenging Sundabrautar við Grafarvog

umræður utan dagskrár

Aðbúnaður aldraðra sem bíða eftir útskrift á LSH

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Áætlun og aðgerðir um varnir gegn fuglaflensu

umræður utan dagskrár

Skýrsla um notendagjöld hjá TR -- ummæli sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Mörg umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Staða útlendinga hér á landi

umræður utan dagskrár

Fjárhagsvandi Háskólans á Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum

þingsályktunartillaga

Kjaradeila ljósmæðra

athugasemdir um störf þingsins

Heimildir lögreglu til að leita uppi barnaníðinga

umræður utan dagskrár

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Fréttir af jarðskjálftum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Auglýsingar hins opinbera í héraðsfréttablöðum

fyrirspurn

Fjármál stjórnmálaflokka og frambjóðenda í prófkjörum

fyrirspurn

Jafn réttur til tónlistarnáms

fyrirspurn

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

fyrirspurn

Ástand Þjóðleikhússins

fyrirspurn

Styrkir til kjörforeldra ættleiddra barna

fyrirspurn

Styrkir til sjávarútvegs

fyrirspurn

Áhrif veiða á erfðagerð þorsksins

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Hrefnuveiðar

fyrirspurn

Ákvörðun loðnukvóta

fyrirspurn

Malarnám í Ingólfsfjalli

fyrirspurn

Upplýsingar frá Fjármálaeftirlitinu

fyrirspurn

Boðun þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Framtíð Listdansskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Norræna ráðherranefndin 2005

skýrsla

Norrænt samstarf 2005

skýrsla

Vestnorræna ráðið 2005

skýrsla

Norðurskautsmál 2005

skýrsla

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Breytingar í nýjum vatnalögum

athugasemdir um störf þingsins

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Munnleg skýrsla utanríkisráðherra um varnarviðræður Íslands og Bandaríkjanna

skýrsla ráðherra

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnir gegn fisksjúkdómum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðskrá og almannaskráning

(flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins)
lagafrumvarp

Fæðingarorlofssjóður

fyrirspurn

Þýðingar kjarasamninga á erlend tungumál

fyrirspurn

Kadmínmengun

fyrirspurn

Merking matvæla

fyrirspurn

Eftirlit með staðsetningu sjúkraflugvéla

fyrirspurn

Álver og stórvirkjanir á Norðurlandi

fyrirspurn

Skipun ráðuneytisstjóra í félagsmálaráðuneyti

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Endurnýjun Herjólfs

fyrirspurn

Jarðskjálftaupplýsingar í Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Gamla héraðsskólahúsið á Laugarvatni

fyrirspurn

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Rannsóknamiðstöð á sviði landverndar og landgræðslu

þingsályktunartillaga

Yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samráð við utanríkismálanefnd um varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Málsókn vegna meintra brota á Svalbarðasamningnum

fyrirspurn

Lokun veiðisvæða

fyrirspurn

Innlausn fiskveiðiheimilda

fyrirspurn

Leiguverð fiskveiðiheimilda

fyrirspurn

Útreikningur bóta hjá Tryggingastofnun ríkisins

umræður utan dagskrár

Boð til heyrnarskertra um viðvarandi hættuástand

fyrirspurn

Upplýsingar ef meiri háttar slys eða hamfarir verða

fyrirspurn

Flutningur verkefna Þjóðskrár

fyrirspurn

Fréttatilkynning frá Hafrannsóknastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga

(ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðstoðarmenn og ráðgjafar ráðherra

fyrirspurn

Malarnáma í Esjubergi

fyrirspurn

Umferðaröryggi á Kjalarnesi

fyrirspurn

Staða garðplöntuframleiðenda

umræður utan dagskrár

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga

(ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar

(stjórn og rekstur flugvallarins)
lagafrumvarp

Skoðanakannanir

fyrirspurn

Hrefnuveiði

fyrirspurn

Öryggisgæsla við erlend kaupskip

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 180 938,98
Andsvar 94 165,57
Flutningsræða 29 110,85
Grein fyrir atkvæði 10 9,05
Um atkvæðagreiðslu 5 7,57
Um fundarstjórn 1 2,25
Samtals 319 1234,27
20,6 klst.