Magnús Þór Hafsteinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Varnarmál, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Réttur nefndar til aðgangs að opinberum gögnum um öryggismál

lagafrumvarp

Möguleg leyniþjónustustarfsemi á vegum stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Bann við botnvörpuveiðum

fyrirspurn

Gatnagerðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skerðing lífeyrissjóða á lífeyrisgreiðslum til öryrkja

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir á meintum hlerunum -- áhrif Kárahnjúkavirkjunar á efnahagslífið

athugasemdir um störf þingsins

Framtíð hvalveiða við Ísland

umræður utan dagskrár

Þjónusta við heilabilaða

umræður utan dagskrár

Kaup ríkisins á hlut Reykjavíkur og Akureyrar í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Miðaldra og eldra fólk á vinnumarkaði

fyrirspurn

Starfsmannaleigur

fyrirspurn

Flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Raforkuverð til garðyrkjubænda

fyrirspurn

Vopnaburður lögreglumanna

umræður utan dagskrár

Útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum o.fl.)
lagafrumvarp

Erlent vinnuafl og innflytjendur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjölgun útlendinga á Íslandi

umræður utan dagskrár

Garðyrkjuskólinn á Reykjum í Ölfusi

fyrirspurn

Ástandið í Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Aðstaða til millilandaflugs frá Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnsýsla í tengslum við stækkandi þjóðlendur

fyrirspurn

Veiðiheimildir úr sameiginlegri fiskveiðiauðlind þjóðarinnar

fyrirspurn

Fangabúðir Bandaríkjamanna við Guantanamo-flóa

fyrirspurn

Umferðaröryggi á Kjalarnesi

fyrirspurn

Námsframboð í loðdýrarækt

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Vatnstjón á mannvirkjum á Keflavíkurvelli

athugasemdir um störf þingsins

Kjör framkvæmdastjóra norrænu ráðherranefndarinnar

fyrirspurn

Mislæg gatnamót á mótum Þingvallavegar og Vesturlandsvegar

fyrirspurn

Suðurlandsvegur

fyrirspurn

Starfslok starfsmanna varnarliðsins

fyrirspurn

Sakaferill erlends vinnuafls

fyrirspurn

Afkoma lunda og annarra sjófugla

fyrirspurn

Hrefna og botnfiskur

fyrirspurn

Rannsóknir á ýsustofni

fyrirspurn

Vísindaveiðar á hval

fyrirspurn

Búseta í iðnaðarhúsnæði

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Ummæli formanns Framsóknarflokksins um stuðning við innrásina í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla mála fyrir jólahlé

um fundarstjórn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Fyrirspurnir til ráðherra

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Tvöföldun Hvalfjarðarganga

fyrirspurn

Sjófuglarannsóknir og breytingar á náttúrufari

fyrirspurn

Rannsóknir á sandsíli

fyrirspurn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Símhleranir

umræður utan dagskrár

Búnaðarfræðsla

(Háskólinn á Hólum)
lagafrumvarp

Sundabraut -- ástandið í Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

athugasemdir um störf þingsins

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Byrgisins, þingstörfin fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Framhald umræðu um RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldskrá Herjólfs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Svar við fyrirspurn um fjárhagsstöðu RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla frumvarps um RÚV

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leynisamningar með varnarsamningnum 1951

umræður utan dagskrár

Úttekt á upptökuheimilum

athugasemdir um störf þingsins

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Málefni Frjálslynda flokksins

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðvegur á Akranesi

fyrirspurn

Strætisvagnaferðir milli Akraness og Reykjavíkur

fyrirspurn

Heilsufar erlendra ríkisborgara

fyrirspurn

Rannsóknir á sjófuglum

fyrirspurn

Skólavist erlendra barna

fyrirspurn

Niðurstöður loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Samkeppnisstaða Vestmannaeyja og landsbyggðarinnar

umræður utan dagskrár

Stuðningur Íslendinga við hernaðaraðgerðir Bandaríkjamanna

fyrirspurn

Aflagning dagabátakerfisins

fyrirspurn

Laun sjómanna og lífskjör á landsbyggðinni

fyrirspurn

Farþegaflug milli Vestmannaeyja og lands

fyrirspurn

Vegrið

fyrirspurn

Ummæli þingmanns um útlendinga

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla um aðgang að opinberum gögnum um öryggismál Íslands 1945--1991

umræður utan dagskrár

Sóttvarnalög

(stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
lagafrumvarp

Flutningur á starfsemi Fiskistofu

þingsályktunartillaga

Yfirlýsing gegn stuðningi við innrásina í Írak

þingsályktunartillaga

Mælendaskrá í athugasemdum

um fundarstjórn

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Þingstörfin fram undan

um fundarstjórn

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(úthlutun byggðakvóta)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 96 464,53
Flutningsræða 17 48,5
Andsvar 20 37,38
Um fundarstjórn 3 8,83
Um atkvæðagreiðslu 4 7,18
Grein fyrir atkvæði 4 4,3
Ber af sér sakir 2 4,1
Samtals 146 574,82
9,6 klst.