Mörður Árnason: ræður


Ræður

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Ísland og þróunarlöndin

umræður utan dagskrár

Umferð hjólandi vegfarenda um Reykjanesbraut

fyrirspurn

Áhrif hvalveiða á ferðaþjónustu hér á landi

fyrirspurn

Endurskoðun atvinnuleysisbóta

fyrirspurn

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Þingsályktunartillaga um afléttingu veiðibanns á rjúpu

athugasemdir um störf þingsins

Endurgreiðslubyrði námslána

fyrirspurn

Lífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Niðurstaða ráðherranefndar um fátækt

fyrirspurn

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Þingsályktunartillaga um afléttingu veiðibanns á rjúpu

athugasemdir um störf þingsins

Starfslokasamningar við forstjóra Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Hús skáldsins á Gljúfrasteini

fyrirspurn

Mælingar á þrávirkum efnum í hvölum

fyrirspurn

Bréf forsætisráðuneytis til Alþingis

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um bréf forsætisráðuneytis til Alþingis

um fundarstjórn

Mat á umhverfisáhrifum

(matsferli, málskotsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Samþjöppun á fjölmiðlamarkaði

fyrirspurn

Ábyrgðarmenn námslána

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Sjálfstæði Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Íslenska táknmálið

lagafrumvarp

Starfsumgjörð fjölmiðla

þingsályktunartillaga

Sjóntækjafræðingar

(sjónmælingar og sala tækja)
lagafrumvarp

Rýmingar- og björgunaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið

fyrirspurn

Athugasemdir í fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Samræmt fjarskiptakerfi

fyrirspurn

Neyðarlínan

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Verklag við fjárlagagerð

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Megináherslur íslenskra stjórnvalda í Barentsráðinu

fyrirspurn

Friðun rjúpu

fyrirspurn

Skattar á vistvæn ökutæki

fyrirspurn

Vatnajökulsþjóðgarður

fyrirspurn

Þjóðgarðar og friðlýst svæði

fyrirspurn

Neytendastarf

fyrirspurn

Málefni Þjóðminjasafns

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Boðun til ríkisráðsfundar

athugasemdir um störf þingsins

Náttúruverndaráætlun 2004--2008

þingsályktunartillaga

Efling iðnnáms, verknáms og listnáms í framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Skýrsla um áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands

athugasemdir um störf þingsins

Útgáfa rita um sögu stjórnarráðsins 1964--2004

fyrirspurn

Rannsóknarsamningur við Háskólann í Reykjavík

fyrirspurn

Þjóðarleikvangurinn í Laugardal

fyrirspurn

Viðurkenning starfsnáms á Norðurlöndum

fyrirspurn

Lífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Stafræn gögn í heilbrigðiskerfinu

fyrirspurn

Siðareglur í stjórnsýslunni

þingsályktunartillaga

Veiðigjald og sjómannaafsláttur

athugasemdir um störf þingsins

Verktaka starfsmanna hjá Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Málefni Palestínumanna

umræður utan dagskrár

Umræða utan dagskrár um málefni Palestínumanna og þingsályktunartillaga um aðskilnaðarmúrinn í Palestínu

um fundarstjórn

Aðskilnaðarmúrinn í Palestínu

þingsályktunartillaga

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Erlendar starfsmannaleigur

þingsályktunartillaga

Raforka við Skjálfanda

fyrirspurn

Samkomudagur Alþingis og starfstími þess

lagafrumvarp

Skipun stjórnar Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn

athugasemdir um störf þingsins

Bundið slitlag á þjóðvegi nr. 1

fyrirspurn

Afnotagjöld Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Auglýsingar í Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða

(stjórn)
lagafrumvarp

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Nýbygging við Landspítala -- háskólasjúkrahús

þingsályktunartillaga

Réttarstaða íslenskrar tungu

þingsályktunartillaga

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Varnir gegn mengun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

athugasemdir um störf þingsins

Varnir gegn mengun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tímasetning ráðstefna á vegum ráðuneyta

athugasemdir um störf þingsins

Útgáfa bókarinnar Forsætisráðherrar Íslands

fyrirspurn

Þjónustusamningur við Reykjavíkurakademíuna

fyrirspurn

Fyrirtæki sem framleiða sjónvarpsefni

fyrirspurn

Vernd votlendis samkvæmt Ramsar-samþykktinni

fyrirspurn

Veiðikort

fyrirspurn

Brot á lagaákvæðum um áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Háskóli Íslands

(dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

lagafrumvarp

Veðurþjónusta

lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

(sæfiefni, EES-reglur)
lagafrumvarp

Framlagning frumvarps um eignarhald á fjölmiðlum

um fundarstjórn

Háskóli Íslands

(dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.)
lagafrumvarp

Samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda

fyrirspurn

Störf á vegum ríkisvaldsins á Eyjafjarðarsvæðinu

fyrirspurn

Samkeppnisstofnun

fyrirspurn

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Skýrsla um fjárframlög til stjórnmálaflokka

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Þjóðminjasafnið

fyrirspurn

Hlutur ábyrgðarmanna í endurgreiðslum námslána

fyrirspurn

Brottfall nemenda úr framhaldsskólum

fyrirspurn

Forvarnastarf í áfengismálum

fyrirspurn

Ljósmengun

fyrirspurn

Staðfesting aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024

fyrirspurn

Þinghaldið og afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps úr nefnd

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrá næsta þingfundar

um fundarstjórn

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Ráðning landvarða

athugasemdir um störf þingsins

Staðan fyrir botni Miðjarðarhafs og viðbrögð íslensku ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Tónlistarsjóður

lagafrumvarp

Réttarstaða íslenskrar tungu

þingsályktunartillaga

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða

(stjórn)
lagafrumvarp

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

lagafrumvarp

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða

(stjórn)
lagafrumvarp

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla um áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands og svar við fyrirspurn um hrefnuveiðar

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 114 940,42
Andsvar 100 144,47
Flutningsræða 33 102,52
Um fundarstjórn 16 40,2
Grein fyrir atkvæði 8 4,67
Um atkvæðagreiðslu 3 2,63
Ber af sér sakir 2 1,93
Samtals 276 1236,84
20,6 klst.