Mörður Árnason: ræður


Ræður

Veðurþjónusta

lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(hollustuháttaráð)
lagafrumvarp

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Áfengisauglýsingar

umræður utan dagskrár

Talsmaður neytenda

þingsályktunartillaga

Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar

þingsályktunartillaga

Starfsmenn Bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Þjóðgarður norðan Vatnajökuls

fyrirspurn

Mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög

(matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Rannsókn á þróun valds og lýðræðis

þingsályktunartillaga

Íslenska táknmálið

lagafrumvarp

Innrásin í Írak og forsendur fyrir stuðningi íslenskra stjórnvalda

þingsályktunartillaga

Nýr þjóðsöngur

þingsályktunartillaga

Háhitasvæði við Torfajökul

fyrirspurn

Villinganesvirkjun og Skatastaðavirkjun

fyrirspurn

Tilraunir með vindmyllur

fyrirspurn

Lífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Símenntun

fyrirspurn

Útvarp á öðrum málum en íslensku

fyrirspurn

Stúdentspróf af iðn- og starfsgreinabrautum

fyrirspurn

Tónlistarnám

fyrirspurn

Vatnajökulsþjóðgarður

fyrirspurn

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Grunnafjörður

fyrirspurn

Byggingarmál Iðnskólans í Reykjavík

fyrirspurn

Forvarnir við eldvarnaeftirlit og umhverfisvarnir

athugasemdir um störf þingsins

Stuðningur við stríðið í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Lífeyrissjóður sjómanna

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á jarðrænum auðlindum

lagafrumvarp

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í sjónvarpinu

athugasemdir um störf þingsins

Mælendaskrá í athugasemdaumræðu

um fundarstjórn

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(hollustuháttaráð)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Upplýsingar um Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Öryggislögregla

fyrirspurn

Kyoto-bókunin

fyrirspurn

Innanlandsmarkaður með losunarefni

fyrirspurn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Ólögmætt samráð olíufélaganna

fyrirspurn

Þróun á lóðaverði

fyrirspurn

Aðgerðir til að draga úr offitu barna

fyrirspurn

Mismunandi þarfir drengja og stúlkna í grunnskólum

fyrirspurn

Mælendaskrá og umræðuefni í fyrirspurnum

um fundarstjórn

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(afnám embættis forseta Íslands)
lagafrumvarp

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Flutningur bandaríska sendiráðsins í Reykjavík

fyrirspurn

Trúnaðarstörf sendiherra fyrir stjórnmálaflokka

fyrirspurn

Hámarkshraði á tvöfaldri Reykjanesbraut

fyrirspurn

Samgöngur milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Flugsamgöngur til Ísafjarðarbæjar

fyrirspurn

Svartfugl við Norðurland

fyrirspurn

Kvennahreyfingin á Íslandi

þingsályktunartillaga

Lánshæfismat Landsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Uppsagnir hjá slökkviliðinu á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Rekstrarkostnaður Reykjavíkurflugvallar

fyrirspurn

Vegrið á Reykjanesbraut

fyrirspurn

Hollvinasamtök Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Samræmd próf í grunnskólum

fyrirspurn

Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Mælendaskrá í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins

lagafrumvarp

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Áfengislög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands

beiðni um skýrslu

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Íslenskun á ræðum æðstu embættismanna

þingsályktunartillaga

Opinber hlutafélög

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Fjárhagslegar tryggingarráðstafanir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Heiðurslaun listamanna

þingsályktunartillaga

Kostun dagskrárliða í útvarpi og sjónvarpi

fyrirspurn

Söfn og listaverk í eigu Símans

fyrirspurn

Niðurstaða fjölmiðlanefndar, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Þingmál er snerta Ríkisútvarpið

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisútvarpið sf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(niðurfelling greiðsluþátttöku Ríkisútvarpsins)
lagafrumvarp

Þingvíti

um fundarstjórn

Stíflustæðið við Kárahnjúka og nýtt áhættumat

umræður utan dagskrár

Höfundalög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Neytendastofa og talsmaður neytenda

lagafrumvarp

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Neytendastofa og talsmaður neytenda

lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 93 656,02
Andsvar 83 134,05
Flutningsræða 20 91,15
Um fundarstjórn 11 18,67
Grein fyrir atkvæði 6 5,2
Um atkvæðagreiðslu 3 2,83
Samtals 216 907,92
15,1 klst.