Mörður Árnason: ræður


Ræður

Ríkisútvarpið

(stjórn, afnotagjöld)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Niðurstaða fjölmiðlanefndar

athugasemdir um störf þingsins

Ritun sögu þingræðis á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Þátttaka forseta í umræðu

um fundarstjórn

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Upplýsingaréttur um umhverfismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Kostir og gallar færeyska fiskveiðistjórnarkerfisins

þingsályktunartillaga

Málefni Listdansskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Póst- og fjarskiptastofnun

(afnám úrskurðarnefndar)
lagafrumvarp

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort

þingsályktunartillaga

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar

fyrirspurn

Veggjöld

fyrirspurn

Herflugvélar yfir Reykjavík

fyrirspurn

Kyoto-bókunin

fyrirspurn

Stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(gildistími laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Umhverfismat áætlana

lagafrumvarp

Staða framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun

fyrirspurn

Sönnunarbyrði samkvæmt jafnréttislögum

fyrirspurn

Verðsamráð olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda í alþjóðasamstarfi gegn vá af völdum loftslagsbreytinga

umræður utan dagskrár

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Fyrirspurnir á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Aðgangur að opinberum háskólum

fyrirspurn

Dreifikerfi Ríkisútvarpsins fyrir stafrænt sjónvarp

fyrirspurn

Raunfærnimat

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(vanskil á vörslufé)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(gildistími laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(úttekt faggilts aðila)
lagafrumvarp

Norðlingaölduveita

athugasemdir um störf þingsins

Gögn með frumvarpi um Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Sjófuglar

fyrirspurn

Undirbúningur nýrrar fangelsisbyggingar

fyrirspurn

Gögn með frumvarpi um Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um störf þingsins

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um Sinfóníuhljómsveit Íslands

um fundarstjórn

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Nýting vatnsafls og jarðvarma

fyrirspurn

Skattur á líkamsrækt

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Samningurinn um líffræðilegan fjölbreytileika

umræður utan dagskrár

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Lög um fæðingarorlof -- undirbúningur að fjölmiðlafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi

athugasemdir um störf þingsins

Umferðarlög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Djúpborun á Íslandi

þingsályktunartillaga

Höfundalög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samkomulag Kennarasambandsins og menntamálaráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Áfengisauglýsingar í útvarpi

fyrirspurn

Kynbundinn launamunur

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(fyrirspurnir til forseta)
lagafrumvarp

Áfengislög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Uppbygging héraðsvega

þingsályktunartillaga

Losunarkvóti á gróðurhúsalofttegundir

fyrirspurn

Boðun þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framtíð Listdansskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dómur í Baugsmálinu

athugasemdir um störf þingsins

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Merking matvæla

fyrirspurn

Upplýsingaréttur um umhverfismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

fyrirspurn

Jarðskjálftaupplýsingar í Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnsafl og álframleiðsla

fyrirspurn

Skráning losunar gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landmælingar og grunnkortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðræður í varnarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Kjararáð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Upplýsingalög

(endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Náttúruminjasafn Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnalög -- eftirlaunafrumvarp -- starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Frumvörp um Ríkisútvarpið og fjölmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Malarnáma í Esjubergi

fyrirspurn

Ljósmengun

fyrirspurn

Umferðaröryggi á Kjalarnesi

fyrirspurn

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskóli í Suðvesturkjördæmi

fyrirspurn

Hrefnuveiði

fyrirspurn

Nýtanlegt vatnsafl og æskileg álframleiðsla

fyrirspurn

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

um fundarstjórn

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Vegabréf

(ný gerð vegabréfa, nýr útgefandi o.fl.)
lagafrumvarp

Landmælingar og grunnkortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 106 926,92
Flutningsræða 19 434,7
Andsvar 81 136
Um fundarstjórn 9 23,02
Um atkvæðagreiðslu 3 5,15
Grein fyrir atkvæði 5 5,02
Samtals 223 1530,81
25,5 klst.