Mörður Árnason: ræður


Ræður

Réttur nefndar til aðgangs að opinberum gögnum um öryggismál

lagafrumvarp

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Möguleg leyniþjónustustarfsemi á vegum stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum

þingsályktunartillaga

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framtíð hvalveiða við Ísland

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

athugasemdir um störf þingsins

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(upplýsingaskylda, málshöfðunarréttur)
lagafrumvarp

Kaup ríkisins á hlut Reykjavíkur og Akureyrar í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Íslensk málnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum o.fl.)
lagafrumvarp

Frumvörp um eignarhald orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Upplýsingalög

(endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vísinda- og tækniráð

(verksvið og heiti ráðsins)
lagafrumvarp

Náttúruminjasafn Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Myndatökur fyrir vegabréf

fyrirspurn

Hlerun á símum alþingismanna

fyrirspurn

Merking varðskipa

fyrirspurn

Mannanöfn

(afnám mannanafnanefndar)
lagafrumvarp

Ummæli formanns Framsóknarflokksins um stuðning við innrásina í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli formanns Samfylkingarinnar á fundi í Keflavík -- förgun fugla í Húsdýragarðinum

athugasemdir um störf þingsins

Heilsugæsla í Grafarholti

fyrirspurn

Sjófuglarannsóknir og breytingar á náttúrufari

fyrirspurn

Rannsóknir á sandsíli

fyrirspurn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Hvalveiðar Íslendinga og markaðir í Bandaríkjunum

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli þingmanns um þinghlé

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(rekstraraðilar)
lagafrumvarp

Ferð utanríkismálanefndar til Eystrasaltsríkjanna

athugasemdir um störf þingsins

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

athugasemdir um störf þingsins

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli útvarpsstjóra

athugasemdir um störf þingsins

Þinghaldið næstu daga

um fundarstjórn

Beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

um fundarstjórn

Ummæli forseta í hádegisfréttum

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Byrgisins, þingstörfin fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Framhald umræðu um RÚV

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íslenskur ríkisborgararéttur

(próf í íslensku o.fl.)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn um fjárhagsstöðu RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla frumvarps um RÚV

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íslenskukunnátta starfsmanna á öldrunarstofnunum

fyrirspurn

Æskulýðslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Námsgögn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landsþing Frjálslynda flokksins og stefna í innflytjendamálum

athugasemdir um störf þingsins

Vatnsréttindi vegna Búrfellsvirkjunar

(afsal til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Fyrirspurnir á dagskrá

um fundarstjórn

Lagabreytingar sem fullgilding Árósasamningsins hefði í för með sér

fyrirspurn

Loftslagsmál

fyrirspurn

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Fyrirspurnir til ráðherra

um fundarstjórn

Bókmenntasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rammaáætlun um náttúruvernd

þingsályktunartillaga

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Afnot af Ráðherrabústaðnum

fyrirspurn

Alþjóðlegt bann við dauðarefsingum

fyrirspurn

Jafnréttisumsögn með stjórnarfrumvörpum

fyrirspurn

Staðbundnir fjölmiðlar

þingsályktunartillaga

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Réttarstaða íslenskrar tungu og staða annarra tungumála í löggjöf og stjórnkerfi

fyrirspurn

Starf trúfélaga í grunnskólum og framhaldsskólum

fyrirspurn

Námstími til stúdentsprófs

fyrirspurn

Kostnaður við dagskrárliði Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Skattlagning tekna af hugverkum

fyrirspurn

Losun gróðurhúsalofttegunda

fyrirspurn

Norræni blaðamannaskólinn

fyrirspurn

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl.

(eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Virkjanaundirbúningur Landsvirkjunar í neðri hluta Þjórsár

fyrirspurn

Losun gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(rýmkun kæruréttar og aukin vernd bergtegunda)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkomulag við Færeyjar og Grænland um skipti á ræðismönnum

þingsályktunartillaga

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Áhrif hvalveiða á ímynd Íslands

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni aldraðra

(greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Afstaða VG til virkjunar í neðri hluta Þjórsár -- stækkun álversins í Straumsvík

athugasemdir um störf þingsins

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(grunnur skilagjalds)
lagafrumvarp

Áform um breytt rekstrarform Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(eignarhald prestssetra, skipan sóknarpresta)
lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruminjasafn Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bókmenntasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Æskulýðslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(vistunarmatsnefndir)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(vistunarmatsnefndir)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 93 786,7
Flutningsræða 20 336,77
Andsvar 71 113,22
Um fundarstjórn 11 26,27
Um atkvæðagreiðslu 5 9,43
Grein fyrir atkvæði 2 1,68
Ber af sér sakir 1 0,27
Samtals 203 1274,34
21,2 klst.