Sigurður Kári Kristjánsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Verkfall grunnskólakennara

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Nýr þjóðsöngur

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Gjald af áfengi og tóbaki

lagafrumvarp

Húsnæðismál

(hámark lánshlutfalls)
lagafrumvarp

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Einkamálalög og þjóðlendulög

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Fjárþörf Samkeppnisstofnunar

þingsályktunartillaga

Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Hollvinasamtök Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Samræmd próf í grunnskólum

fyrirspurn

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Norrænt samstarf 2004

skýrsla

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Áfengislög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(birting skattskrár)
lagafrumvarp

Helgidagafriður

(afgreiðslutími matvöruverslana)
lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(frádráttarreglur)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið sf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða

(verðbréfaviðskipti í minni fyrirtækjum)
lagafrumvarp

Höfundalög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fullnusta refsinga

lagafrumvarp

Svar utanríkisráðherra við fyrirspurn um innleiðingu EES-gerða

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi

beiðni um skýrslu

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 28 333
Andsvar 124 230,6
Flutningsræða 3 35,42
Um atkvæðagreiðslu 2 5,32
Samtals 157 604,34
10,1 klst.