Sigurjón Þórðarson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Vaxandi ójöfnuður á Íslandi

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Kárahnjúkavirkjun og Hálslón, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Vímuefnavandinn

umræður utan dagskrár

Ný framtíðarskipan lífeyrismála

þingsályktunartillaga

Álit Samkeppniseftirlitsins um búvörulögin

athugasemdir um störf þingsins

Störf hjá Ratsjárstofnun

fyrirspurn

Staðbundið háskólanám á landsbyggðinni

fyrirspurn

Þjónusta við heilabilaða

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir gegn ofsaakstri í umferðinni

umræður utan dagskrár

Úttekt á hækkun rafmagnsverðs

þingsályktunartillaga

Láglendisvegir

(öryggi og stytting leiða)
þingsályktunartillaga

Iðnaðarmálagjald

lagafrumvarp

Starfsmannaleigur

fyrirspurn

Flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga

fyrirspurn

Vaxtarsamningar

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Raforkuverð til garðyrkjubænda

fyrirspurn

Niðurskurður á framlagi til verknáms

athugasemdir um störf þingsins

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Niðurstöður nýrrar könnunar um launamun kynjanna

umræður utan dagskrár

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2005

munnleg skýrsla þingmanns

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2005

munnleg skýrsla þingmanns

Upplýsingalög

(endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vísinda- og tækniráð

(verksvið og heiti ráðsins)
lagafrumvarp

Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármagn til fíkniefnavarna

athugasemdir um störf þingsins

Veiðiheimildir úr sameiginlegri fiskveiðiauðlind þjóðarinnar

fyrirspurn

Fangabúðir Bandaríkjamanna við Guantanamo-flóa

fyrirspurn

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Þróun í fjarskiptaþjónustu eftir einkavæðingu Símans

umræður utan dagskrár

Afnám verðtryggingar lána

þingsályktunartillaga

Kjarnorkuendurvinnslustöðin í Sellafield

fyrirspurn

Ófaglært starfsfólk í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Skilgreining vega og utanvegaaksturs

fyrirspurn

Kjör framkvæmdastjóra norrænu ráðherranefndarinnar

fyrirspurn

Mislæg gatnamót á mótum Þingvallavegar og Vesturlandsvegar

fyrirspurn

Suðurlandsvegur

fyrirspurn

Afkoma lunda og annarra sjófugla

fyrirspurn

Hrefna og botnfiskur

fyrirspurn

Rannsóknir á ýsustofni

fyrirspurn

Vísindaveiðar á hval

fyrirspurn

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Málefni Umhverfisstofnunar í kjölfar skýrslu Ríkisendurskoðunar

umræður utan dagskrár

Fyrirspurnir til ráðherra

um fundarstjórn

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Réttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubóta

fyrirspurn

Sjófuglarannsóknir og breytingar á náttúrufari

fyrirspurn

Rannsóknir á sandsíli

fyrirspurn

Jafnræði fiskvinnslu í landi og á sjó

fyrirspurn

Málefni Byrgisins, þingstörfin fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Byrgisins

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dómstólar og meðferð einkamála

(dómstörf löglærðra aðstoðarmanna o.fl.)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn um fjárhagsstöðu RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Auglýsingar um fjárhættuspil

umræður utan dagskrár

Framkvæmd þjóðlendulaga

umræður utan dagskrár

Fátækt barna og hagur þeirra

beiðni um skýrslu

Samkeppnislög

(viðurlög við efnahagsbrotum)
lagafrumvarp

Efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Ákvæði íslenskra laga um hreinsun á strandstað

athugasemdir um störf þingsins

Reglur um aflífun og flutning búfjár

fyrirspurn

Dragnótaveiðar

fyrirspurn

Svæðisbundin fiskveiðistjórn

fyrirspurn

Vaxtarsamningur Vestfjarða

fyrirspurn

Leiga aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(frístundaveiðar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun byggðakvóta)
lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Fyrirspurnir til ráðherra

um fundarstjórn

Aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegagerð um Stórasand

þingsályktunartillaga

Afnám stimpilgjalda

þingsályktunartillaga

Málefni Frjálslynda flokksins

athugasemdir um störf þingsins

Staðbundnir fjölmiðlar

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.)
lagafrumvarp

Sameiginleg stefna í ferðamálum fyrir Vestur-Norðurlönd

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstaða Vestmannaeyja og landsbyggðarinnar

umræður utan dagskrár

Aflagning dagabátakerfisins

fyrirspurn

Laun sjómanna og lífskjör á landsbyggðinni

fyrirspurn

Vetnisrannsóknir og eldsneyti

fyrirspurn

Ummæli þingmanns um útlendinga

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla um aðgang að opinberum gögnum um öryggismál Íslands 1945--1991

umræður utan dagskrár

Rannsókn á bankakostnaði og samkeppnishindrunum

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins

(eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Rekstur dvalar- og hjúkrunarrýma

fyrirspurn

Eftirlit með gasbúnaði í hjólhýsum

fyrirspurn

Starfsemi Samkeppniseftirlitsins

fyrirspurn

Merkingar á erfðabreyttum matvælum

fyrirspurn

Skýrsla Hagstofunnar um lágtekjumörk og tekjudreifingu 2003--2004

umræður utan dagskrár

Virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

umræður utan dagskrár

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl.

(eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi

(ólöglegar veiðar)
lagafrumvarp

Málefni byggðarlaga utan landshlutakjarna

umræður utan dagskrár

Flutningur á starfsemi Fiskistofu

þingsályktunartillaga

Heilbrigðismál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Mælendaskrá í athugasemdum

um fundarstjórn

Samkomulag við Færeyjar og Grænland um skipti á ræðismönnum

þingsályktunartillaga

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Áform um breytt rekstrarform Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangasbifreiðar)
lagafrumvarp

Íslenskur ríkisborgararéttur

(próf í íslensku o.fl.)
lagafrumvarp

Trjáræktarsetur sjávarbyggða

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(úthlutun byggðakvóta)
lagafrumvarp

Staða fjármálastofnana

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(úthlutun byggðakvóta)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(aukin refsivernd lögreglu)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Lánshæfismat ríkissjóðs

athugasemdir um störf þingsins

Vatnajökulsþjóðgarður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 116 618,93
Andsvar 78 123,42
Flutningsræða 21 91,47
Um fundarstjórn 4 10,48
Grein fyrir atkvæði 2 2,4
Samtals 221 846,7
14,1 klst.