Magnús Árni Magnússon: ræður


Ræður

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Fjarnám og fjarkennsla

fyrirspurn

Hjálmanotkun hestamanna

lagafrumvarp

Húsnæðismál Leiklistarskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Íþróttasamstarf milli Vestur-Norðurlanda

þingsályktunartillaga

Aðskilnaður rannsóknastofnana, hagsmunasamtaka og ríkisvalds

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Skipan nefndar til að auka aga í skólum landsins

þingsályktunartillaga

Styrktarsjóður námsmanna

lagafrumvarp

Fjarvinnslustörf á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Bætt réttarstaða barna

þingsályktunartillaga

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að bæta tengsl atvinnulífs og einkalífs

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(bankastjóri)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(lengd orlofs o.fl.)
lagafrumvarp

Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna

þingsályktunartillaga

Útflutningur á íslenskri dægurlagatónlist

þingsályktunartillaga

Fornleifauppgröftur í Skálholti

þingsályktunartillaga

Réttindi heyrnarlausra

fyrirspurn

Túlkun stjórnmálaumræðna í Ríkisútvarpinu fyrir heyrnarlausa

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(endurskoðun laga)
fyrirspurn

Starfsmannavandi sjúkrahúsanna á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Skógrækt og skógvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001

þingsályktunartillaga

Löggæslumenn í Kópavogi

fyrirspurn

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 27 107,53
Flutningsræða 6 35,55
Andsvar 7 8,22
Grein fyrir atkvæði 2 1,22
Samtals 42 152,52
2,5 klst.