Valdimar L. Friðriksson: ræður


Ræður

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Lánveitingar Íbúðalánasjóðs

fyrirspurn

Þjónusta á öldrunarstofnunum

fyrirspurn

Vímuefnavandinn

umræður utan dagskrár

Ný framtíðarskipan lífeyrismála

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á meintum hlerunum -- áhrif Kárahnjúkavirkjunar á efnahagslífið

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fötluð grunnskólabörn

fyrirspurn

Framhaldsskóli í Mosfellsbæ

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga

umræður utan dagskrár

Starfsmannaleigur

fyrirspurn

Flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga

fyrirspurn

Ekron-starfsþjálfun

fyrirspurn

Forvarnir í fíkniefnamálum

fyrirspurn

Fjármagn til fíkniefnavarna

athugasemdir um störf þingsins

Hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Mislæg gatnamót á mótum Þingvallavegar og Vesturlandsvegar

fyrirspurn

Búseta í iðnaðarhúsnæði

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli forseta í hádegisfréttum

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna RÚV -- málefni Byrgisins

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Byrgisins, þingstörfin fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um RÚV

um fundarstjórn

Málefni Byrgisins

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Auglýsingar um fjárhættuspil

umræður utan dagskrár

Vextir og verðtrygging

fyrirspurn

Fangelsi á Hólmsheiði

fyrirspurn

Umræða um málefni útlendinga

um fundarstjórn

Æskulýðslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fátækt barna og hagur þeirra

beiðni um skýrslu

Tekjuskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Bættir innheimtuhættir

fyrirspurn

Uppsagnir fangavarða -- samgönguáætlun

athugasemdir um störf þingsins

Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Aukin þjónusta við ungbarnafjölskyldur

þingsályktunartillaga

Heildararðsemi stóriðju- og stórvirkjanaframkvæmda fyrir þjóðarbúið

þingsályktunartillaga

Textun

(sjónvarp, kvikmyndir o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(bifreiðastæði fatlaðra)
lagafrumvarp

Málefni Byrgisins og ráðherraábyrgð

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Leynisamningar með varnarsamningnum 1951

umræður utan dagskrár

Úttekt á upptökuheimilum

athugasemdir um störf þingsins

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Frjálslynda flokksins

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir á sjófuglum

fyrirspurn

Tónlistarþróunarmiðstöðin

fyrirspurn

Vetnisrannsóknir og eldsneyti

fyrirspurn

Þjónustusamningur við SÁÁ

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Meðferðarúrræði fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga

umræður utan dagskrár

Þjónustusamningur við SÁÁ -- virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

athugasemdir um störf þingsins

Orð þingmanns um meðferðarstofnanir

um fundarstjórn

Yfirlýsing gegn stuðningi við innrásina í Írak

þingsályktunartillaga

Skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn

lagafrumvarp

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Áform um breytt rekstrarform Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Úrvinnslugjald

(umbúðanúmer og prósentutölur)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangasbifreiðar)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn

lagafrumvarp

Nefnd um ferðasjóð fyrir íþróttahreyfinguna

athugasemdir um störf þingsins

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 65 725,1
Flutningsræða 11 39,72
Andsvar 23 29,78
Um fundarstjórn 3 4,6
Grein fyrir atkvæði 1 1
Samtals 103 800,2
13,3 klst.