Bjarni Guðnason: ræður


Ræður

Atvinnu- og þjónustufyrirtæki sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fóstureyðingar

þingsályktunartillaga

Afnám fálkaorðunnar

þingsályktunartillaga

Innlent lán

lagafrumvarp

Niðurfelling fasteignaskatts af íbúðum aldraðra

þingsályktunartillaga

Skýrsla um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Landgræðsla og gróðurvernd

þingsályktunartillaga

Aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa

lagafrumvarp

Ríkisútgáfa námsbóka

lagafrumvarp

Herstöðva- og varnarmál

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1972

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Ástandið í Bangla Desh

umræður utan dagskrár

Friðun Þingvalla

fyrirspurn

Landgræðsla og gróðurvernd

þingsályktunartillaga

Fóstureyðingar

þingsályktunartillaga

Landgræðsla og gróðurvernd

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Landgræðsla og gróðurvernd

þingsályktunartillaga

Öryggismál Íslands

þingsályktunartillaga

Stýrimannaskólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Öryggismál Íslands

þingsályktunartillaga

Vinnuauglýsingar hins opinbera

þingsályktunartillaga

Endurskoðun bankakerfisins

þingsályktunartillaga

Íþróttakennaraskóli Íslands

lagafrumvarp

Útttekt á embættismannakerfi

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningurinn 1969

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

lagafrumvarp

Íþróttakennaraskóli Íslands

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Launa og kaupgjaldsmál

umræður utan dagskrár

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Getraunir

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Styrjöldin í Víetnam

umræður utan dagskrár

Aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa

lagafrumvarp

Veðtrygging iðnrekstrarlána

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

stefnuræða forsætisráðherra

Íþróttakennaraskóli Íslands

lagafrumvarp

Tækniskóli Íslands

lagafrumvarp

Endurgreiðsla söluskatts til rithöfunda

þingsályktunartillaga

Fálkaorðan

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp