Guðjón Ólafur Jónsson: ræður


Ræður

Vaxandi ójöfnuður á Íslandi

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Framhaldsskóli í Rangárvallasýslu

fyrirspurn

Bráðaþjónusta á Suðurnesjum

fyrirspurn

Stækkun hjúkrunarheimilisins Sóltúns

fyrirspurn

Ekron-starfsþjálfun

fyrirspurn

Forvarnir í fíkniefnamálum

fyrirspurn

Réttargeðdeild að Sogni

fyrirspurn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2005

munnleg skýrsla þingmanns

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2005

munnleg skýrsla þingmanns

Afgreiðsla fjáraukalagafrumvarps fyrir 2. umr.

athugasemdir um störf þingsins

Fjármagn til fíkniefnavarna

athugasemdir um störf þingsins

Álversáform í Þorlákshöfn

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Fangabúðir Bandaríkjamanna við Guantanamo-flóa

fyrirspurn

Sundabraut

fyrirspurn

Umferðaröryggi á Kjalarnesi

fyrirspurn

Merking varðskipa

fyrirspurn

Öndunarvélaþjónusta við MND-sjúklinga

fyrirspurn

Hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ

fyrirspurn

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Málefni Umhverfisstofnunar í kjölfar skýrslu Ríkisendurskoðunar

umræður utan dagskrár

Ummæli formanns Samfylkingarinnar á fundi í Keflavík -- förgun fugla í Húsdýragarðinum

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar

fyrirspurn

Tvöföldun Hvalfjarðarganga

fyrirspurn

Hjúkrunarheimili og öldrunarþjónusta

fyrirspurn

Heilsugæsla í Grafarholti

fyrirspurn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Símhleranir

umræður utan dagskrár

Ferð utanríkismálanefndar til Eystrasaltsríkjanna

athugasemdir um störf þingsins

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Sundabraut -- ástandið í Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Ættleiðingarstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Upplýsingalög

(endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðhátíðarsjóður

(starfslok sjóðsins)
þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Framhald umræðu um RÚV

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kaup Íslandspósts hf. á Samskiptum ehf.

fyrirspurn

Fangelsi á Hólmsheiði

fyrirspurn

Landsþing Frjálslynda flokksins og stefna í innflytjendamálum

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Frjálslynda flokksins

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Byrgisins

athugasemdir um störf þingsins

Frammíköll

um fundarstjórn

Niðurstöður loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Starf trúfélaga í grunnskólum og framhaldsskólum

fyrirspurn

Losun gróðurhúsalofttegunda

fyrirspurn

Ummæli þingmanns um útlendinga

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla um aðgang að opinberum gögnum um öryggismál Íslands 1945--1991

umræður utan dagskrár

Þróun kaupmáttar hjá almenningi

umræður utan dagskrár

Meðferðarúrræði fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga

umræður utan dagskrár

Skýrsla Hagstofunnar um lágtekjumörk og tekjudreifingu 2003--2004

umræður utan dagskrár

Virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

umræður utan dagskrár

Þjónusta við alzheimersjúklinga -- atvinnumál á Ísafirði

athugasemdir um störf þingsins

Hlutur kvenna í stjórnmálum, tvísköttunarsamningar o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Virkjanaundirbúningur Landsvirkjunar í neðri hluta Þjórsár

fyrirspurn

Bótaskyldir atvinnusjúkdómar

fyrirspurn

Þjónustusamningur við SÁÁ -- virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

athugasemdir um störf þingsins

Málefni aldraðra

(greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Afstaða VG til virkjunar í neðri hluta Þjórsár -- stækkun álversins í Straumsvík

athugasemdir um störf þingsins

Staða fjármálastofnana

athugasemdir um störf þingsins

Málefni aldraðra

(vistunarmatsnefndir)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sóttvarnalög

(stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 55 291,58
Flutningsræða 26 77
Andsvar 42 65,28
Grein fyrir atkvæði 6 5,45
Um atkvæðagreiðslu 2 3,38
Samtals 131 442,69
7,4 klst.