Atli Gíslason: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Aðgerðir til aðstoðar bændum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Almenn hegningarlög

(upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
lagafrumvarp

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Heimild til að draga opinber gjöld af launagreiðslum

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa

(hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(leyfisbundin starfsemi þrotabús)
lagafrumvarp

3. umr. um fjármálafyrirtæki

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(leyfisbundin starfsemi þrotabús)
lagafrumvarp

Embætti sérstaks saksóknara

(rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Frumvarp um sérstakan saksóknara

störf þingsins

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Skipalyftan í Vestmannaeyjum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Embætti sérstaks saksóknara

(rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Hugsanleg lögsókn gegn Bretum -- ummæli þingmanns

störf þingsins

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
lagafrumvarp

Meðferð sakamála

(frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Ástæða Breta fyrir að beita hryðjuverkalögum á Ísland

umræður utan dagskrár

Aðför o.fl.

(bætt staða skuldara)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Rekstur skurðstofu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

fyrirspurn

Efnahagshrunið og pólitísk ábyrgð -- iðnaðarmálagjald og Mannréttindadómstóll Evrópu

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um áframeldi og krókaaflahlutdeild)
lagafrumvarp

Endurúthlutun aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Embætti sérstaks saksóknara

(rýmri rannsóknarheimildir)
lagafrumvarp

Hagsmunir Íslands vegna Icesave-ábyrgðanna

umræður utan dagskrár

Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga

(flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
lagafrumvarp

Þingmál um veiðar á hrefnu og langreyði

um fundarstjórn

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Efling kræklingaræktar

fyrirspurn

Arðgreiðslur í atvinnurekstri

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Orð þingmanns í utandagskrárumræðu -- umræða um dagskrármál -- fundur í umhverfisnefnd

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Fundur í umhverfisnefnd -- umhverfismál

störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(bann við kaupum á vændi)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 278,07
Flutningsræða 8 110,93
Andsvar 64 109,52
Samtals 118 498,52
8,3 klst.