Álfheiður Ingadóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Húsnæðismál Náttúrugripasafnsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Markaðsvæðing samfélagsþjónustu

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á frumvörpum til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Fangelsismál

fyrirspurn

Embætti umboðsmanns sjúklinga

fyrirspurn

Raforkulög

(neyðarsamstarf og fjárhæð eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Breytingar á þingsköpum

um fundarstjórn

Áherslur íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum

athugasemdir um störf þingsins

Sala eigna á Keflavíkurflugvelli

um fundarstjórn

Fátækt barna á Íslandi

fyrirspurn

Upplýsingagjöf til bandarískra stjórnvalda

fyrirspurn

Úthýsing verkefna á vegum ríkisins

fyrirspurn

Eftirlit með ökutækjum í umferð

fyrirspurn

Fjöldi óskoðaðra og ótryggðra ökutækja í umferð

fyrirspurn

Aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárframlög til heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Yfirtaka vatnsréttinda í neðri hluta Þjórsár

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna

(tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sundabraut

fyrirspurn

Mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo

þingsályktunartillaga

Samvinna um öryggis- og björgunarmál milli Vestur-Norðurlandanna

þingsályktunartillaga

Útrásarverkefni Landsvirkjunar og Rariks

fyrirspurn

Störf án staðsetningar -- kostnaður við Kárahnjúkavirkjun

störf þingsins

Siglingar olíuflutningaskipa í efnahagslögsögunni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eignarhald á auðlindum

störf þingsins

Réttindi og staða líffæragjafa

þingsályktunartillaga

Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra

(leiðsöguhundar)
lagafrumvarp

Skimun fyrir krabbameini

fyrirspurn

Krabbamein í blöðruhálskirtli

fyrirspurn

Uppbygging heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Kjarasamningar og efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Íþróttakennsla í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Rannsóknir og sjálfbær nýting jarðhitasvæða

þingsályktunartillaga

Mat á umhverfisáhrifum

(staðarval heræfinga)
lagafrumvarp

Óháð áhættumat vegna Urriðafossvirkjunar, Holtavirkjunar og Hvammsvirkjunar í Þjórsá

þingsályktunartillaga

Aðstoð við fatlaða -- þriggja fasa rafmagn -- virkjun Þjórsár

störf þingsins

Skýrsla Vestfjarðanefndar

fyrirspurn

Áhættumat vegna siglinga olíuflutningaskipa í íslenskri efnahagslögsögu

fyrirspurn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við verðsamráði olíufélaganna

fyrirspurn

Akureyrarsetur Náttúrufræðistofnunar Íslands

fyrirspurn

Hagkvæmni og gæði í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Skipting fjárveitinga til heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Gjaldtaka tannlækna

fyrirspurn

Kræklingarækt

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um heilbrigðismál -- kostnaður við Kárahnjúka -- störf án staðsetningar

störf þingsins

Upprunaábyrgð á raforku

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Upprunaábyrgð á raforku

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Sundabraut

umræður utan dagskrár

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(hækkun gjalds fyrir veiðikort)
lagafrumvarp

Eldsneytisverð -- samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd o.fl.

störf þingsins

Umhverfisáhrif Nesjavallavirkjunar

fyrirspurn

Ferjubryggjan í Flatey

fyrirspurn

Gjábakkavegur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsóknir og stofnstærðarmat Hafrannsóknastofnunarinnar

umræður utan dagskrár

Gjábakkavegur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Fullgilding Palermó-samnings gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi

þingsályktunartillaga

Skýrsla OECD um heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Stefnumörkun í málefnum kvenfanga

þingsályktunartillaga

Fjárveitingar til úrbóta á sviði geðverndar barna og ungmenna

umræður utan dagskrár

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskeldi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu o.fl.

(leyfisveitingarvald til Orkustofnunar)
lagafrumvarp

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Aðild starfsmanna við samruna félaga yfir landamæri

(EES-reglur, aðild starfsmanna að ákvörðunum)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010

þingsályktunartillaga

Þjóðskjalasafn Íslands

(rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(gjald vegna vanrækslu á skoðun ökutækja)
lagafrumvarp

Uppsagnir á Landspítalanum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Kostnaður við flug í einkaþotu til Búkarest

fyrirspurn

Olíuhreinsistöð á Vestfjörðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsóknaboranir í Gjástykki

fyrirspurn

Stefna ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Ummæli í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um sjúkratryggingar

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Brottfall laga um læknaráð

lagafrumvarp

Afganistan -- matvæli -- ríkislögreglustjóri -- hvalveiðar

störf þingsins

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Sóltúnssamningurinn og framkvæmd hans

umræður utan dagskrár

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Símhleranir á árunum 1949 til 1968

umræður utan dagskrár

Afbrigði um dagskrármál

Umferðarlög

(gjald vegna vanrækslu á skoðun ökutækja)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu o.fl.

(leyfisveitingarvald til Orkustofnunar)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

Málefni ljósmæðra -- frumvarp um matvæli

störf þingsins

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umhverfismál

skýrsla

Lyfjalög

(gildistaka greinar um smásölu)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 113 619,43
Andsvar 102 176,5
Flutningsræða 23 174,13
Grein fyrir atkvæði 18 16,45
Um fundarstjórn 15 16,1
Um atkvæðagreiðslu 10 10,28
Samtals 281 1012,89
16,9 klst.