Álfheiður Ingadóttir: ræður


Ræður

Hreyfiseðlar í heilbrigðiskerfinu

þingsályktunartillaga

Framkvæmdir við Vestfjarðaveg

fyrirspurn

Svar ráðherra

um fundarstjórn

Framkvæmdir við Gjábakkaveg

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Losun brennisteinsvetnis af manna völdum í andrúmslofti

þingsályktunartillaga

Hámarksmagn transfitusýra í matvælum

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(ráðning bankastjóra)
lagafrumvarp

Tæringaráhrif brennisteinsvetnis í andrúmslofti

fyrirspurn

Sæstrengir í friðlandi Surtseyjar

fyrirspurn

Mengunarmælingar við Þingvallavatn

fyrirspurn

Mælingar á brennisteinsvetni í andrúmslofti

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa

(hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
lagafrumvarp

Þorskeldi

umræður utan dagskrár

Fjármálafyrirtæki

(leyfisbundin starfsemi þrotabús)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa

(hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
lagafrumvarp

Lífsýnasöfn

(skil milli þjónustusýna og vísindasýna o.fl.)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(tannlæknakostnaður)
lagafrumvarp

3. umr. um fjármálafyrirtæki

um fundarstjórn

Hlutverk og horfur sveitarfélaga í efnahagskreppu

umræður utan dagskrár

3. umr. um fjármálafyrirtæki

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(leyfisbundin starfsemi þrotabús)
lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga

(greiðslujöfnunarvísitala)
lagafrumvarp

Einkavæðing í heilbrigðisþjónustu

störf þingsins

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Bankamál og skilin milli eldri banka og hinna nýju

umræður utan dagskrár

Landsbókasafn Íslands -- Háskólabókasafn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Embætti sérstaks saksóknara

(rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Kolvetnisstarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur

(endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja)
lagafrumvarp

Frumvarp um sérstakan saksóknara

störf þingsins

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur

(endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja)
lagafrumvarp

Náttúruverndaráætlun 2009--2013

þingsályktunartillaga

Lyfjalög

(gildistaka greinar um smásölu)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingastofnun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattlagning kolvetnisvinnslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Embætti sérstaks saksóknara

(rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Tilhögun þinghalds o.fl.

störf þingsins

Fundur með fjármálaráðherra Breta

fyrirspurn

Peningamarkaðssjóðir

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Niðurskurður í mennta- og heilbrigðismálum

störf þingsins

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofn eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Niðurfelling laga um kísilgúrverksmiðju við Mývatn og ráðstöfun eigna Kísilgúrsjóðs

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur, vörugjald o.fl.

(framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum)
lagafrumvarp

Endurskipulagning Fjármálaeftirlitsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vextir og verðtrygging

(lækkun dráttarvaxta)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Lífeyrisréttindi þingmanna og ráðherra -- endurskoðun laga um stjórn fiskveiða o.fl.

störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kolvetnisstarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kolvetnisstarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur, vörugjald o.fl.

(framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum)
lagafrumvarp

Kolvetnisstarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Mál á dagskrá -- framhald þingfundar

um fundarstjórn

Staða efnahagsmála og horfur á vinnumarkaði, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar, skýrsla forsrh.

stefnuræða forsætisráðherra

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Athugasemdir frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum -- aðild að ESB

störf þingsins

Listaverk í eigu Landsbanka Íslands, Kaupþings og Glitnis

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Staða og starfsumhverfi íslenskrar verslunar

umræður utan dagskrár

Ábyrgðarmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og verðbréfaviðskipti

(gagnsæi í störfum Fjármálaeftirlitsins)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn

(niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(gjaldtökuheimild)
lagafrumvarp

Tillögur nefndar um endurreisn bankakerfisins

fyrirspurn

Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa

(frestun innheimtu eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur

(greiðsludreifing aðflutningsgjalda)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Umræða um hagsmuni Íslands í loftslagsmálum

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Embætti sérstaks saksóknara

(rýmri rannsóknarheimildir)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins

þingsályktunartillaga

Verðbréfaviðskipti

(yfirtökureglur)
lagafrumvarp

Leikskólar og grunnskólar

(réttur forsjárlausra foreldra til upplýsinga)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og verðbréfaviðskipti

(gagnsæi í störfum Fjármálaeftirlitsins)
lagafrumvarp

Endurreisn bankakerfisins

umræður utan dagskrár

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins

þingsályktunartillaga

Ríkisendurskoðun

(bættur aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum)
lagafrumvarp

Samningur um siglingar yfir Breiðafjörð

fyrirspurn

Skimun fyrir krabbameini

fyrirspurn

Nýtt háskólasjúkrahús

fyrirspurn

Stjórnarfrumvörp um efnahagsmál

um fundarstjórn

Embætti sérstaks saksóknara

(rýmri rannsóknarheimildir)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afgreiðsla þingmála o.fl.

um fundarstjórn

Embætti sérstaks saksóknara

(rýmri rannsóknarheimildir)
lagafrumvarp

Raforkulög

(frestun gildistöku ákvæða um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(frádráttarreglur)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Aðstoð við VBS og Saga Capital

störf þingsins

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Áhrif gjaldeyrishafta á samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Orð þingmanns í utandagskrárumræðu -- umræða um dagskrármál -- fundur í umhverfisnefnd

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Fundur í umhverfisnefnd -- frumvarp um stjórnarskipunarlög -- röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Framkvæmd fjárlaga og samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

umræður utan dagskrár

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn

(niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- orð þingmanns um framlög til stjórnmálaflokka

störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(bann við kaupum á vændi)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(frádráttarreglur)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(frádráttarreglur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 113 562,28
Flutningsræða 27 274,22
Andsvar 132 222,35
Grein fyrir atkvæði 13 12,85
Um fundarstjórn 10 9,98
Um atkvæðagreiðslu 6 5,27
Samtals 301 1086,95
18,1 klst.