Álfheiður Ingadóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá Íslands

skýrsla

Umræða um skýrslu

um fundarstjórn

Meðferð sakamála og meðferð einkamála

(endurupptökunefnd)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2011

lagafrumvarp

Niðurskurður í heilbrigðis- og velferðarmálum

sérstök umræða

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(styttra tímamark)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 9. nóvember

Lyfjalög

(gildistaka ákvæðis um smásölu)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2011

lagafrumvarp

Afgreiðsla fjáraukalaga

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 16. nóvember

Samningar um sölu Byrs

um fundarstjórn

Viðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínu

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 29. nóvember

Viðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínu

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Þriðja skýrsla eftirlitsnefndar um sértæka skuldaaðlögun

sérstök umræða

Ósakhæfir fangar á Íslandi og aðbúnaður þeirra fyrr og nú

sérstök umræða

Réttargeðdeildin á Sogni og uppbygging réttargeðdeildar

sérstök umræða

Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma laganna)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(gildistaka ákvæðis um smásölu)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(hljóðritanir ríkisstjórnarfunda)
lagafrumvarp

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(sértæk skuldaaðlögun)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Ljósmengun

fyrirspurn

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Ábyrgð og eftirlit hins opinbera gagnvart einkarekinni heilbrigðisþjónustu í ljósi sílikonpúða-málsins

sérstök umræða

Tvær umræður um sama efni

um fundarstjórn

Viðbrögð heilbrigðisyfirvalda vegna frétta um iðnaðarsílikon í brjóstapúðum

sérstök umræða

Landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Áætlun fjárlaga ársins 2012

sérstök umræða

Frekari aðkoma stjórnlagaráðs að vinnu við stjórnarskrá

um fundarstjórn

Skýrsla Hagfræðistofnunar Háskólans um afföll íbúðarlána og kostnað við niðurfærslu lána, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Þátttaka í Eurovision-söngvakeppninni í Aserbaídsjan

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 28. febrúar

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(selir)
lagafrumvarp

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 13. mars

Lyfjaverð

sérstök umræða

Heilbrigðisstarfsmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála

(skilyrði gjafsóknar)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Viðvera þingmanna við atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 28. mars

Frumvörp um stjórn fiskveiða og veiðigjöld

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Ætlað samþykki við líffæragjafir

þingsályktunartillaga

Landlæknir og lýðheilsa

(eftirlit með heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. apríl

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Matvæli

(takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
lagafrumvarp

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Staðan í úrlausn skuldavanda heimilanna

sérstök umræða

Heilbrigðisstarfsmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 2. maí

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Þingleg meðferð mála

um fundarstjórn

Heilbrigðisstarfsmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 3. maí

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Ummæli þingmanna um fjarstadda menn

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. maí

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Réttarstaða einstaklinga með kynáttunarvanda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Nýr samningur borgar og ríkis um samgöngumál

sérstök umræða

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 24. maí

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Þingmál um IPA-styrki

um fundarstjórn

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Samþjöppun á fjármálamarkaði

sérstök umræða

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og nefndarmanna við umræðuna

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttarstaða einstaklinga með kynáttunarvanda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Barnalög

(réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

sérstök umræða

Orð ráðherra í sérstakri umræðu

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 15. júní

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Menningarminjar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki

(málshöfðunarfrestur o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Frumvarp um náttúruvernd

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 95 195,77
Andsvar 87 145,53
Flutningsræða 16 127,6
Um atkvæðagreiðslu 20 19,7
Um fundarstjórn 15 15,98
Grein fyrir atkvæði 13 11,35
Samtals 246 515,93
8,6 klst.