Ármann Kr. Ólafsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Hlutdeild sveitarfélaga í innheimtum skatttekjum

þingsályktunartillaga

Vísitöluhækkun lána

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Afkoma heimilanna

umræður utan dagskrár

Málefni fasteignaeigenda

umræður utan dagskrár

Smærri fjármálafyrirtæki -- sala notaðra bíla -- fundur fjármálaráðherra með fjárlaganefnd

störf þingsins

Hlutverk og horfur sveitarfélaga í efnahagskreppu

umræður utan dagskrár

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga

(greiðslujöfnunarvísitala)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur

(endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(hækkun sérstaks gjalds, auglýsingatekjur, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Starfsemi viðskiptabankanna -- Icesave-deilan

störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald

(lögveðsréttur fasteignaskatts og endurgreiðsla gatnagerðargjalds)
lagafrumvarp

Vinnubrögð við gerð fjárlaga

þingsályktunartillaga

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Gjaldfrjáls göng

fyrirspurn

Ljósleiðarastrengirnir Farice og Danice

fyrirspurn

Stjórn bankakerfisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samgöngumál -- tónlistarhús -- forgangsmál ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Mál á dagskrá -- tónlistar- og ráðstefnuhús

um fundarstjórn

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Aðildarumsókn að ESB -- Icesave

störf þingsins

Verðbætur á lán

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Sjúkraskrár

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 33 218,32
Andsvar 19 31,25
Flutningsræða 2 18,2
Um fundarstjórn 2 1,57
Grein fyrir atkvæði 1 1,13
Samtals 57 270,47
4,5 klst.