Árni Páll Árnason: ræður


Ræður

Horfur í efnahagsmálum og hagstjórn

umræður utan dagskrár

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(samræmd lífeyriskjör)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(birting skattskrár)
lagafrumvarp

Íslenska friðargæslan

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2006

álit nefndar

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

lagafrumvarp

Ummæli þingmanns um EES-samninginn

athugasemdir um störf þingsins

Hækkun vaxta á íbúðalánum

umræður utan dagskrár

Tengsl NATO við fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar o.fl.

fyrirspurn

Lán Íbúðalánasjóðs

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um starfsemi Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar

skýrsla ráðherra

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

þingsályktunartillaga

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo

þingsályktunartillaga

Samvinna um öryggis- og björgunarmál milli Vestur-Norðurlandanna

þingsályktunartillaga

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

Mannréttindabrot í Guantanamo -- mjólkurkvótar

störf þingsins

Sértryggð skuldabréf

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íbúðalán

störf þingsins

Heimkvaðning friðargæsluliða frá Afganistan

þingsályktunartillaga

Aðstoð við fatlaða -- þriggja fasa rafmagn -- virkjun Þjórsár

störf þingsins

Norræna ráðherranefndin 2007

skýrsla

Starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952--1979

skýrsla

Löggæsla á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu -- kjör elli- og örorkulífeyrisþega

störf þingsins

Eldsneytisverð -- samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd o.fl.

störf þingsins

Ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls

lagafrumvarp

Álver í Helguvík

störf þingsins

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Skýrsla OECD um heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Skólagjöld í háskólum -- efnahagsspár -- hvalveiðar

störf þingsins

Skaðabætur til fjölskyldna fórnarlamba í sprengjuárás gegn íslenskum friðargæsluliðum

fyrirspurn

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ný fjárhagsspá fjármálaráðuneytis

umræður utan dagskrár

Efnahagsmál -- málefni geðfatlaðra

störf þingsins

Málefni Landspítala

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Gerð námsefnis fyrir unglinga um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðum

þingsályktunartillaga

Samvinna um öryggis- og björgunarmál milli Vestur-Norðurlandanna

þingsályktunartillaga

Samstarf milli slysavarnafélaga og björgunarsveita á sjó og landi í vestnorrænu löndunum

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkja og Kanada

þingsályktunartillaga

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða tollgæslu- og lögreglumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afganistan -- matvæli -- ríkislögreglustjóri -- hvalveiðar

störf þingsins

Staðan á fasteignamarkaðnum og Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Sóltúnssamningurinn og framkvæmd hans

umræður utan dagskrár

Heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008

lagafrumvarp

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2007, um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn

(öruggt framboð raforku)
þingsályktunartillaga

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 47 266,68
Andsvar 86 159,63
Flutningsræða 8 34,35
Um fundarstjórn 2 2,25
Um atkvæðagreiðslu 2 1,92
Grein fyrir atkvæði 1 0,9
Samtals 146 465,73
7,8 klst.