Árni Páll Árnason: ræður


Ræður

Innlánstryggingakerfi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vextir og verðtrygging

(endurútreikningur verðtryggðra lána)
lagafrumvarp

Lög um ólögmæti gengistryggðra lána

óundirbúinn fyrirspurnatími

Reglur um ársreikninga og hlutafélög

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afskriftir og afkoma bankanna

sérstök umræða

Stöðugleiki í efnahagsmálum

þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(varnarþing í riftunarmálum)
lagafrumvarp

Skuldaúrvinnsla lítilla og meðalstórra fyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Reglur um eignarhald í bönkum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lánsveð og 110%-leiðin

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárhagsleg endurskipulagning í rekstri bænda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldastaða heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgerðir til að endurreisa íslenskt efnahagslíf

þingsályktunartillaga

Hlutafélög og einkahlutafélög

(einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Ummæli um "óhreint fé" í bankakerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala hlutafjár og hlutafjárlög

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tjón af manngerðum jarðskjálfta

fyrirspurn

Viðlagatrygging Íslands

fyrirspurn

Þriðja skýrsla eftirlitsnefndar um sértæka skuldaaðlögun

sérstök umræða

Fjármálalæsi

fyrirspurn

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Útgreiðsla til Icesave-kröfuhafa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(yfirtökureglur)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Svæðisbundin flutningsjöfnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málshöfðun ESA á hendur Íslendingum vegna Icesave

tilkynning

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(sértæk skuldaaðlögun)
lagafrumvarp

Svæðisbundin flutningsjöfnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Dómur Hæstaréttar um gjaldeyrislán, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Stefna í gjaldmiðilsmálum

sérstök umræða

Fullgilding Evrópuráðssamningsins um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og misnotkun

þingsályktunartillaga

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Kreppa krónunnar

sérstök umræða

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 147/2009 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(jafnrétti kynja)
þingsályktunartillaga

Staðfesting samnings um afhendingu vegna refsiverðrar háttsemi milli Norðurlandanna

(norræn handtökuskipun)
þingsályktunartillaga

Staðan á áætlun stjórnvalda um afnám gjaldeyrishafta

sérstök umræða

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(lánshæfismatsfyrirtæki)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(losun gróðurhúsalofttegunda)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn

(opinber eftirlits- og viðurlagakerfi fyrir endurskoðendur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(vátrygginga- og endurtryggingafyrirtæki)
þingsályktunartillaga

Umræður um veiðigjöld og frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Barnalög

(réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. júní

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða evrunnar og áhrif evruvandans á þróun Evrópusamstarfsins

sérstök umræða

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Mat á áhættu fyrir íslenskt efnahagslíf sem stafar af vandamálum evrunnar

beiðni um skýrslu

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 40 143,37
Andsvar 53 74,57
Flutningsræða 16 66,75
Svar 6 20,17
Um atkvæðagreiðslu 6 6,53
Grein fyrir atkvæði 5 4,78
Um fundarstjórn 1 1,1
Samtals 127 317,27
5,3 klst.