Árni Páll Árnason: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Hjáseta fulltrúa Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarráð Íslands

sérstök umræða

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. september

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Gagnrýni forustu ASÍ á fjárlagafrumvarpið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgerðir til að efla lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki í tækni- og hugverkaiðnaði

þingsályktunartillaga

Framtíðargjaldmiðill Íslands

þingsályktunartillaga

Bráðaaðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga)
lagafrumvarp

Efnahagsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Forgangsröðun í fjárlagafrumvarpinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Matarsóun

fyrirspurn

Skipan í embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Innflutningsbann á hráu kjöti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samkeppni í mjólkuriðnaði

sérstök umræða

Neysluviðmið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli ráðherra í umræðum

um fundarstjórn

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Framkvæmd skuldaleiðréttingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða verknáms

sérstök umræða

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fækkun nemendaígilda í framhaldsskólum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Fjármögnun byggingar nýs Landspítala

þingsályktunartillaga

Fjárhagsstaða RÚV

sérstök umræða

Kjaramál lækna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mótvægisaðgerðir vegna hugsanlegs gengisfalls íslensku krónunnar

fyrirspurn

Haustrall Hafrannsóknastofnunar

fyrirspurn

Innflutningstollar á landbúnaðarvörum

fyrirspurn

Framhaldsskólar

fyrirspurn

Almannaþjónustuhlutverk Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Háskóli Íslands og innritunargjöld

fyrirspurn

Flutningur heilbrigðisþjónustu til sveitarfélaga

fyrirspurn

Uppbygging hjúkrunarheimila

fyrirspurn

Loftslagsmál

sérstök umræða

Verkfall lækna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldaleiðrétting og staða ríkissjóðs

sérstök umræða

Seðlabanki Íslands

(eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
lagafrumvarp

Ástandið í heilbrigðismálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Breytingar á virðisaukaskatti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Beiðni um fund með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins á spurningum um verðtryggingu, munnleg skýrsla fjármálaráðherra

skýrsla ráðherra

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. nóvember

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(aukin verkefni kirkjuþings)
lagafrumvarp

Náttúrupassi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Ósk um fund með stjórnarformanni Fjármálaeftirlitsins

um fundarstjórn

Hagvöxtur og efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
lagafrumvarp

Fangaflutningar Bandaríkjamanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Forsendur kjarasamninga og samningar við lækna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytingartillaga atvinnuveganefndar við rammaáætlun

um fundarstjórn

Aldurstakmarkanir í framhaldsskólanám

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli þingmanna í fundarstjórnarumræðu

um fundarstjórn

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Vopnaburður og valdbeitingarheimildir lögreglunnar

sérstök umræða

Reglugerð um vopnabúnað lögreglu

fyrirspurn

Námskostnaður

fyrirspurn

Fækkun nemendaígilda

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 27. janúar

Gjaldeyrishöft

sérstök umræða

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð sakamála og lögreglulög

(skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Starfsskilyrði þekkingarfyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Jöfnun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. febrúar

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ungt fólk og fyrstu íbúðarkaup

sérstök umræða

Stýrivextir og stöðugleiki á vinnumarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan á vinnumarkaði og kjör lág- og millitekjuhópa

sérstök umræða

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks

(aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
lagafrumvarp

Frumvarp um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Niðurstaða skýrslu um endurreisn bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárhagsstaða Reykjanesbæjar

sérstök umræða

Sjávarútvegsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skuldaþak sveitarfélaga

fyrirspurn

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Innheimtuaðgerðir LÍN

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 4. mars

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Innheimtuaðgerðir LÍN

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þingsályktunartillaga um slit aðildarviðræðna við ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Afgreiðsla atvinnuveganefndar á rammaáætlun

um fundarstjórn

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Fylgi Pírata í skoðanakönnunum

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. apríl

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Ásakanir forsætisráðherra um trúnaðarbrest

um fundarstjórn

Kjarasamningar og verkfallsréttur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl.

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. maí

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Aðkoma ríkisins að lausn vinnudeilna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. maí

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Ummæli umhverfisráðherra í fréttatíma

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá þingsins

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 13. maí

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Rammaáætlun og gerð kjarasamninga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Kvöldfundur og umræðuefni fundarins

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 20. maí

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Húsnæðismál

sérstök umræða

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Ummæli sjávarútvegsráðherra og sameining skóla

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingar í framhaldsskólakerfinu

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Ástand á vinnumarkaði og orð forsætisráðherra í fjölmiðlum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Frestun umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 27. maí

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína

þingsályktunartillaga

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Starfsáætlun

um fundarstjórn

Skattbreytingar og ávinningur launþega

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla umhverfis- og samgöngunefndar á frumvarpi um Reykjavíkurflugvöll

um fundarstjórn

Aðgerðir í þágu bótaþega

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Verkföll í heilbrigðiskerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldeyrismál

(reglur um fjármagnshöft, afnám undanþágna o.fl.)
lagafrumvarp

Tillögur um afnám gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Orð formanns atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lög á kjaradeilur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Kjarasamningar heilbrigðisstétta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Forsendur stöðugleikaskatts

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(veiðigjald 2015--2018)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Réttur til að kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 217 901,67
Andsvar 159 291,02
Grein fyrir atkvæði 54 56,87
Flutningsræða 6 51,73
Um atkvæðagreiðslu 26 30,07
Um fundarstjórn 22 26,38
Samtals 484 1357,74
22,6 klst.