Árni Þór Sigurðsson: ræður


Ræður

Hlutdeild sveitarfélaga í innheimtum skatttekjum

þingsályktunartillaga

Heilsársvegur yfir Kjöl

þingsályktunartillaga

Málefni sveitarfélaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Niðurlagning úrskurðarnefnda á sviði siglingamála

lagafrumvarp

Þakkir til Færeyinga -- stýrivaxtahækkun

störf þingsins

Framkvæmdir við Vestfjarðaveg

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Rannsóknarstofnun um utanríkis- og öryggismál

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Almenningssamgöngur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afkoma heimilanna

umræður utan dagskrár

Heræfingar Breta í íslenskri lofthelgi -- auknar veiðiheimildir

störf þingsins

Smærri fjármálafyrirtæki -- sala notaðra bíla -- fundur fjármálaráðherra með fjárlaganefnd

störf þingsins

Hlutverk og horfur sveitarfélaga í efnahagskreppu

umræður utan dagskrár

Samkomulag við IMF

óundirbúinn fyrirspurnatími

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga

(greiðslujöfnunarvísitala)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald

(lögveðsréttur fasteignaskatts og endurgreiðsla gatnagerðargjalds)
lagafrumvarp

Loftferðir

(flugvernd, gjaldtaka, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Niðurlagning úrskurðarnefnda á sviði siglingamála

lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Uppbygging og rekstur fráveitna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samráð ríkisstjórnarinnar við launþegasamtökin

umræður utan dagskrár

Íslensk málstefna

þingsályktunartillaga

Tilhögun þinghalds o.fl.

störf þingsins

Fundur með fjármálaráðherra Breta

fyrirspurn

Fjárhagur og skyldur sveitarfélaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Olíugjald og kílómetragjald, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og bifreiðagjald

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afstaða Sjálfstæðisflokksins til aðildar að ESB

störf þingsins

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl.

(framlenging aðlögunartíma)
lagafrumvarp

Meðferð sakamála

(frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(lækkun dráttarvaxta)
lagafrumvarp

Dýravernd

(hlutverk tilraunadýranefndar og gjaldtökuheimild)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kolvetnisstarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur, vörugjald o.fl.

(framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Álit umboðsmanns um skipan dómara

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna ríkisstjórnarinnar, skýrsla forsrh.

stefnuræða forsætisráðherra

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Athugasemdir frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum -- aðild að ESB

störf þingsins

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Starfsemi viðskiptabankanna -- Icesave-deilan

störf þingsins

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu

þingsályktunartillaga

Efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Breytt skipan gjaldmiðilsmála

(tenging krónunnar við aðra mynt)
þingsályktunartillaga

Ástæða Breta fyrir að beita hryðjuverkalögum á Ísland

umræður utan dagskrár

Hlutur kvenna í stjórnmálum

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(viðmiðunardagur umsóknar um kosningarrétt)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(fækkun fastanefnda)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(kynjahlutföll í stjórnum)
lagafrumvarp

Efnahagshrunið og pólitísk ábyrgð -- iðnaðarmálagjald og Mannréttindadómstóll Evrópu

störf þingsins

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Fyrirvarar í nefndaráliti

um fundarstjórn

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti)
lagafrumvarp

Samgöngumál -- tónlistarhús -- forgangsmál ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Sjálfkrafa skráning barna í trúfélag

fyrirspurn

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja

lagafrumvarp

Fjármálaeftirlitið og bankarannsókn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2008, um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn

(flutningastarfsemi)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2007, um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(fjármálaþjónusta)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2007, um breytingu á VII. viðauka og bókun 37 við EES

(gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi)
þingsályktunartillaga

Tekjuskattur

(styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti)
lagafrumvarp

Aðstoð við VBS og Saga Capital

störf þingsins

Tollalög og gjaldeyrismál

(útflutningsviðskipti í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Opinn fundur í fjárlaganefnd -- afgreiðsla sérnefndar á frumvarpi um stjórnarskipunarlög

störf þingsins

Verðbætur á lán

umræður utan dagskrár

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Leiðtogafundur NATO -- stjórnlagaþing -- atvinnumál námsmanna

störf þingsins

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Skýrsla fjármálanefndar breska þingsins um áhrif aðgerða bresku stjórnarinnar á fall íslensku bankanna

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(hærri vaxtabætur 2009)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- orð þingmanns um framlög til stjórnmálaflokka

störf þingsins

Tekjuskattur

(hærri vaxtabætur 2009)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- gengisfall krónunnar -- orð heilbrigðisráðherra

störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 88 545,7
Andsvar 90 156,2
Flutningsræða 14 95,02
Um fundarstjórn 8 8,23
Grein fyrir atkvæði 6 4,47
Um atkvæðagreiðslu 1 0,75
Samtals 207 810,37
13,5 klst.