Árni Þór Sigurðsson: ræður


Ræður

Viðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínu

þingsályktunartillaga

Eignarhald útlendinga í sjávarútvegi -- orð fjármálaráðherra hjá BBC -- aðgerðir NATO í Líbíu o.fl.

störf þingsins

Siglingaleiðir við norðan- og vestanvert Ísland

þingsályktunartillaga

Staðan í aðildarferlinu við ESB

sérstök umræða

Viðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínu

þingsályktunartillaga

Afsökunarbeiðni þingmanns

um fundarstjórn

Viðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínu

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 2. desember

Forsendur fjárlaga og þingskjöl

um fundarstjórn

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 18. janúar

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Hvalveiðar og stjórn fiskveiða

fyrirspurn

Sjálfbærar hvalveiðar

fyrirspurn

Frumbyggjaveiðar á hval

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 14. febrúar

Umræður um störf þingsins 15. febrúar

Umræður um störf þingsins 22. febrúar

Áætlun fjárlaga ársins 2012

sérstök umræða

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 121/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(gæði andrúmslofts)
þingsályktunartillaga

Frekari aðkoma stjórnlagaráðs að vinnu við stjórnarskrá

um fundarstjórn

Þátttaka í Eurovision-söngvakeppninni í Aserbaídsjan

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 28. febrúar

Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna

(áheyrnarfulltrúi í landskjörstjórn og yfirkjörstjórn)
lagafrumvarp

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Skýrsla Barnaheilla um vannæringu barna í heiminum

sérstök umræða

Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. mars

Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera þingmanna við atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 28. mars

Frumvörp um stjórn fiskveiða og veiðigjöld

um fundarstjórn

Stuðningur við ríkisstjórnina o.fl.

um fundarstjórn

Fríverslunarsamningur EFTA og Svartfjallalands og landbúnaðarsamningur Íslands og Svartfjallalands

þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 17. apríl

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 18. apríl

Stjórnsýsluhindranir á Norðurlöndum, munnleg skýrsla ráðherra norrænna samstarfsmála

Ummæli ráðherra um breytingar á Stjórnarráðinu

um fundarstjórn

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2012

þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 83/2011 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn

(opinber innkaup)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 119/2010 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn

(flugeldavörur og sprengiefni)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 65/2009 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn

(mengun af völdum skipa)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(myndun og meðhöndlun úrgangs)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 161/2011 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn

(eftirlit með endurskoðendum)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2011 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn

(bótaábyrgð slysa við farþegaflutninga á sjó)
þingsályktunartillaga

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. maí

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Schengen-samstarfið

sérstök umræða

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 120/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(fjármálaþjónusta)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 67/2011 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn

(kröfur um visthönnun)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 121/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(gæði andrúmslofts)
þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur EFTA og Svartfjallalands og landbúnaðarsamningur Íslands og Svartfjallalands

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur EFTA og Hong Kong, Kína, samningur sömu aðila um vinnumál o.fl.

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 16. maí

Framtíðarskipan fjármálakerfisins

skýrsla

Beiðni um skýrslu

um fundarstjórn

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2012

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 24. maí

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Tollalög

(breyting ýmissa ákvæða)
lagafrumvarp

Ákvörðun LÍÚ um hlé á veiðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 53 229,92
Andsvar 69 97,18
Flutningsræða 20 78,05
Um atkvæðagreiðslu 3 3,1
Grein fyrir atkvæði 3 2,7
Um fundarstjórn 1 1,13
Samtals 149 412,08
6,9 klst.