Árni Þór Sigurðsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbanka

þingsályktunartillaga

Merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu

þingsályktunartillaga

Umfjöllun nefnda um þingmannamál

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 1. nóvember

Þingsköp Alþingis

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Umfjöllun nefnda um þingmannamál

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 6. nóvember

Formennska Íslands í Norrænu ráðherranefndinni 2014, munnleg skýrsla samstarfsráðherra Norðurlanda

skýrsla ráðherra

Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áhrif Íslands á ákvarðanir á vettvangi Evrópusamstarfs

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 13. nóvember

Ummæli þingmanns um þróunaraðstoð

um fundarstjórn

Hækkun skráningargjalda í háskólum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga fyrstu sex mánuði ársins

sérstök umræða

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. desember

Dagskrá fundarins og afgreiðsla mála fyrir jól

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. desember

Trúnaður á tillögum fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Orkuveita Reykjavíkur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskóli að loknu fæðingarorlofi

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Tekjuskattur

(skatthlutfall og fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns)
lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 15. janúar

Staða aðildarviðræðna við ESB

sérstök umræða

Kosningar til Alþingis

(sameiginlegur listi fyrir Reykjavíkurkjördæmin)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína

þingsályktunartillaga

Staða sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu

sérstök umræða

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína

þingsályktunartillaga

Samningur um þátttöku Króatíu á Evrópska efnahagssvæðinu

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. febrúar

Stjórnartillaga um slit aðildarviðræðna við ESB

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Þingleg meðferð skýrslu um ESB

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Meðferð utanríkismálanefndar á skýrslu um ESB

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Fundur forseta með formönnum þingflokka o.fl.

um fundarstjórn

Beiðni um hlé á þingfundi

um fundarstjórn

Tilraunir til að ná samkomulagi um þingstörf

um fundarstjórn

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2013

skýrsla

Gjaldtaka á ferðamannastöðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(aukin verkefni kirkjuþings)
lagafrumvarp

Skýrsla Alþjóðamálastofnunar um aðildarviðræður við ESB

sérstök umræða

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipulagslög

(bótaákvæði o.fl.)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Tilskipun um varðveislu fjarskiptaupplýsinga

fyrirspurn

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi)
þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(fjárhæð og álagning gjalda)
lagafrumvarp

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi)
þingsályktunartillaga

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staða sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Brottnám líffæra

(ætlað samþykki)
lagafrumvarp

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 13. maí.

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Kólumbíu

þingsályktunartillaga

Móðurmálskennsla

fyrirspurn

Frestun verkfallsaðgerða Félags íslenskra atvinnuflugmanna gegn Icelandair ehf.

lagafrumvarp

Stækkun hvalfriðunarsvæðis á Faxaflóa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 226/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn

(flugeldavörur og sprengiefni, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Mótmæli gegn ofsóknum gegn samkynhneigðum í Úganda

þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 113/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn

(byggingarvörur)
þingsályktunartillaga

Frestun verkfallsaðgerða Flugvirkjafélags Íslands gegn Icelandair

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 79 521,52
Andsvar 171 319,07
Flutningsræða 5 38,18
Um fundarstjórn 15 18,37
Um atkvæðagreiðslu 13 14,2
Grein fyrir atkvæði 6 5,87
Samtals 289 917,21
15,3 klst.