Grétar Mar Jónsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Hlutdeild sveitarfélaga í innheimtum skatttekjum

þingsályktunartillaga

Stimpilgjald

(afnám stimpilgjalds íbúðarhúsnæðis)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(frítekjumark lífeyrissjóðsgreiðslna)
lagafrumvarp

Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2008--2009

þingsályktunartillaga

Heilsársvegur yfir Kjöl

þingsályktunartillaga

Rannsóknarnefnd til að gera úttekt á fiskveiðiheimildum

lagafrumvarp

Endurbætur björgunarskipa

þingsályktunartillaga

Samvinnu- og efnahagsráð Íslands

þingsályktunartillaga

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Staða sjávarútvegsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hönnun og stækkun Þorlákshafnar

þingsályktunartillaga

Málsvari fyrir aldraðra

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa

(öryggi frístundaskipa)
lagafrumvarp

Staða á fjölmiðlamarkaði á Íslandi

umræður utan dagskrár

Meðafli við síldveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni fasteignaeigenda

umræður utan dagskrár

Þorskeldi

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Heræfingar Breta í íslenskri lofthelgi -- auknar veiðiheimildir

störf þingsins

Húsnæðismál

(lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar)
lagafrumvarp

Strandsiglingar

(uppbygging)
þingsályktunartillaga

Líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Kostnaður við varalið lögreglu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stimpilgjald

(undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána)
lagafrumvarp

Hlutverk og horfur sveitarfélaga í efnahagskreppu

umræður utan dagskrár

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga

(greiðslujöfnunarvísitala)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Bankamál og skilin milli eldri banka og hinna nýju

umræður utan dagskrár

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Tollalög

(landið eitt tollumdæmi)
lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Samráð ríkisstjórnarinnar við launþegasamtökin

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið ohf.

(hækkun sérstaks gjalds, auglýsingatekjur, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(fjárnámsendurrit)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur

(endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um áframeldi og krókaaflahlutdeild)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi þingmanna og ráðherra -- endurskoðun laga um stjórn fiskveiða o.fl.

störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(fjárhæð sérstaks gjalds)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Staða efnahagsmála og horfur á vinnumarkaði, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar, skýrsla forsrh.

stefnuræða forsætisráðherra

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(útgáfa haffærisskírteina)
lagafrumvarp

Áform ríkisstjórnarinnar um uppbyggingu álvers á Bakka við Húsavík

umræður utan dagskrár

Útflutningur hvalafurða

fyrirspurn

Olíuleit á Skjálfanda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Loðnuveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytt skipan gjaldmiðilsmála

(tenging krónunnar við aðra mynt)
þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Staða og starfsumhverfi íslenskrar verslunar

umræður utan dagskrár

Ábyrgðarmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innlend fóðurframleiðsla

þingsályktunartillaga

Greiðsluþátttaka almennings í heilbrigðiskerfinu o.fl.

störf þingsins

Þingsköp Alþingis

(fækkun fastanefnda)
lagafrumvarp

Staða landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Innköllun íslenskra aflaheimilda

þingsályktunartillaga

Efnahagshrunið og pólitísk ábyrgð -- iðnaðarmálagjald og Mannréttindadómstóll Evrópu

störf þingsins

Endurúthlutun aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Staða sjávarútvegsfyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Endurreisn efnahagslífsins

umræður utan dagskrár

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hagsmunir Íslands vegna Icesave-ábyrgðanna

umræður utan dagskrár

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Skylda lánastofnana í meirihlutaeigu ríkisins til að leita tilboða í innleyst fyrirtæki

þingsályktunartillaga

Endurreisn bankakerfisins

umræður utan dagskrár

Samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda á Reykjanesi

þingsályktunartillaga

Vextir og verðtrygging

(frysting hlutfalls verðtryggingar)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efling kræklingaræktar

fyrirspurn

Arðgreiðslur í atvinnurekstri

umræður utan dagskrár

ESB-aðild -- álver í Helguvík -- sparnaður í heilbrigðiskerfinu -- verðhjöðnun

störf þingsins

Framganga samgönguáætlunar

umræður utan dagskrár

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(gildistaka greinar um smásölu)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(frístundaveiðar)
lagafrumvarp

Árlegur vestnorrænn dagur

þingsályktunartillaga

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Bætur til Breiðavíkurdrengjanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Uppbygging atvinnulífs og staða ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Áhrif gjaldeyrishafta á samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Framkvæmd fjárlaga og samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

umræður utan dagskrár

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- orð þingmanns um framlög til stjórnmálaflokka

störf þingsins

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 119 500,52
Andsvar 119 231,05
Flutningsræða 3 17,68
Um fundarstjórn 4 3,77
Grein fyrir atkvæði 3 2,18
Samtals 248 755,2
12,6 klst.