Guðbjartur Hannesson: ræður


Ræður

Mótvægisaðgerðir

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Fyrirhugaður flutningsstyrkur Atvinnuleysistryggingasjóðs

umræður utan dagskrár

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Háskóli á Ísafirði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Fíkniefnavandinn

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Fjárhagur sveitarfélaga og samskipti ríkisins við þau

umræður utan dagskrár

PISA-könnun

athugasemdir um störf þingsins

Ný ályktun Íslenskrar málnefndar

umræður utan dagskrár

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna

(tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(fjölgun greiðsludaga)
lagafrumvarp

Greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna

(tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tvöföldun Vesturlandsvegar á Kjalarnesi

fyrirspurn

Tvöföldun Hvalfjarðarganga

fyrirspurn

Gerð námsefnis fyrir unglinga um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðum

þingsályktunartillaga

Efnahagsmál

störf þingsins

Íbúðalánasjóður -- stefna NATO í kjarnorkumálum

störf þingsins

Uppsagnir í fiskvinnslu og atvinnuöryggi í sjávarbyggðum

umræður utan dagskrár

Málefni fatlaðra

fyrirspurn

Fjáraukalög 2007

(yfirtaka ríkisins á Hvalfjarðargöngum)
lagafrumvarp

Yfirtaka ríkisins á Speli ehf. og niðurfelling veggjalds um Hvalfjarðargöng

þingsályktunartillaga

Brottfall heimildar til sölu á hlut ríkissjóðs í Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar

lagafrumvarp

Aukið öryggi við framkvæmdir hins opinbera

þingsályktunartillaga

Framhaldsskólar

(afnám innritunar- og efnisgjalda)
lagafrumvarp

Íþróttakennsla í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(aukinn sveigjanleiki, ábyrgðarmenn og endurgreiðsla)
lagafrumvarp

Stofnun háskólaseturs á Akranesi

þingsályktunartillaga

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlaunafrumvarp -- aðstoð við fatlaða -- svar við fyrirspurn

störf þingsins

Skýrsla Vestfjarðanefndar

fyrirspurn

Ókeypis námsbækur í framhaldsskólum

fyrirspurn

Einkavæðing Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræða um heilbrigðismál -- kostnaður við Kárahnjúka -- störf án staðsetningar

störf þingsins

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952--1979

skýrsla

Löggæsla á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu -- kjör elli- og örorkulífeyrisþega

störf þingsins

Virkjunarkostir á Vestfjörðum

fyrirspurn

Flutningskerfi Landsnets á Vestfjörðum

fyrirspurn

Ferjubryggjan í Flatey

fyrirspurn

Veglagning yfir Grunnafjörð

fyrirspurn

Framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda

þingsályktunartillaga

Efnahagsmál -- málefni geðfatlaðra

störf þingsins

Lengd viðvera í grunnskóla

óundirbúinn fyrirspurnatími

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afstaða ríkisstjórnarinnar til hrefnuveiða

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(frítekjumark örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga o.fl.

(tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda

þingsályktunartillaga

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Frístundabyggð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álit mannréttindanefndar SÞ -- landskiptalög -- Íbúðalánasjóður -- ný Vestmannaeyjaferja

störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 54 350,18
Andsvar 56 96,4
Flutningsræða 11 87
Um atkvæðagreiðslu 3 3,3
Grein fyrir atkvæði 1 0,57
Samtals 125 537,45
9 klst.