Guðbjartur Hannesson: ræður


Ræður

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Áfengisauglýsingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framkvæmdir við Vestfjarðaveg

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Afkoma heimilanna

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa

(hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(leyfisbundin starfsemi þrotabús)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa

(hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga

(greiðslujöfnunarvísitala)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika)
lagafrumvarp

Samráð ríkisstjórnarinnar við launþegasamtökin

umræður utan dagskrár

Framhaldsfræðsla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl.

(framlenging aðlögunartíma)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(frítekjumark öryrkja)
lagafrumvarp

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Staða efnahagsmála og horfur á vinnumarkaði, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stefna ríkisstjórnarinnar, skýrsla forsrh.

stefnuræða forsætisráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Starfsáætlun þingsins

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmála

tilkynningar forseta

Tilkynning um stjórn þingflokks

tilkynningar forseta

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Ný starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Tilkynning um embættismenn fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Tilkynning um stjórn þingflokks

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Minning Sigbjörns Gunnarssonar

Ummæli ráðherra og beiðnir um utandagskrárumræður

um fundarstjórn

Málefni Hólaskóla -- efnahagsmál og ESB

störf þingsins

Þingsályktunartillaga um hvalveiðar

um fundarstjórn

Umræða um frumvörp um eftirlaun

um fundarstjórn

Tilkynning um inngöngu í þingflokk

tilkynningar forseta

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Gjaldfrjáls göng

fyrirspurn

Þingsköp Alþingis

(fækkun fastanefnda)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Staða landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Dagskrá og fyrirkomulag þingfunda

um fundarstjórn

Samgöngumál -- tónlistarhús -- forgangsmál ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Mál á dagskrá -- tónlistar- og ráðstefnuhús

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Lánveitingar bankanna til eigenda, málþóf o.fl.

störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

þingsályktunartillaga

Umræða um hagsmuni Íslands í loftslagsmálum

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Þingmál um veiðar á hrefnu og langreyði

um fundarstjórn

Aðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Upplýsingar um fall SPRON

um fundarstjórn

Arðgreiðslur í atvinnurekstri

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Starfslok á Alþingi

tilkynning frá þingmanni

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(frístundaveiðar)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umræða um utanríkismál

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Heillaóskir til stjórna stjórnmálaflokka

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Framkvæmd fjárlaga og samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Starfslok á Alþingi

tilkynning frá þingmanni

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilhögun þingfundar

Úrskurður forseta um dagskrártillögu

tilkynningar forseta

Úrskurður forseta um dagskrártillögu

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Mál á dagskrá, lengd þingfundar o.fl.

um fundarstjórn

Páskakveðjur

Sumarvinna námsmanna og Nýsköpunarsjóður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn

(niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 160 233,53
Flutningsræða 6 44,28
Andsvar 19 33,07
Um fundarstjórn 1 1,03
Samtals 186 311,91
5,2 klst.