Guðbjartur Hannesson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Hagræðingarkrafa í heilbrigðiskerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(tímabundin frestun greiðslna)
lagafrumvarp

Heimsóknir til eldri borgara í forvarnaskyni

þingsályktunartillaga

Skuldir heimilanna

umræður utan dagskrár

Barnaverndarlög

(markvissara barnaverndarstarf)
lagafrumvarp

Niðurskurður í heilbrigðiskerfinu

umræður utan dagskrár

Flutningur á málefnum fatlaðra

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

(uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Niðurskurður í heilbrigðisþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Flutningur málefna fatlaðra yfir til sveitarfélaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurskipulagning á sérfræðiþjónustu á heilbrigðissviði

umræður utan dagskrár

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tæki og búnaður á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni

fyrirspurn

Endurskoðun niðurskurðar í heilbrigðisþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Staða Íbúðalánasjóðs

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra

(lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Kostnaðargreining á spítölum

fyrirspurn

Fjölgun öryrkja

fyrirspurn

Sjúkratryggingar

(frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
lagafrumvarp

Aðstoð við þurfandi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni fatlaðra

(flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Neysluviðmið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Fjöleignarhús

(leiðsöguhundar o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni íslenskra námsmanna í Svíþjóð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Íbúðalánasjóður og skuldavandi heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Neysluviðmið

umræður utan dagskrár

Sameining landlæknisembættis og Lýðheilsustöðvar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða kjarasamninga á almennum og opinberum markaði

umræður utan dagskrár

Þróun fóstureyðinga

fyrirspurn

Vottunarkerfi um jafnrétti á vinnumarkaði

fyrirspurn

Húsnæðismál

(niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Bólusetning barna gegna eyrnabólgu og lungnabólgu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skólatannlækningar

fyrirspurn

Staða Íbúðalánasjóðs

umræður utan dagskrár

Ávana- og fíkniefni og lyfjalög

(leyfisveitingar og gjaldtaka)
lagafrumvarp

Heilbrigðisstarfsmenn

lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(skrotóbak)
lagafrumvarp

Framkvæmd heilsustefnu, efling forvarna o.fl.

fyrirspurn

Framkvæmd heilsustefnu, opnun vefsíðu o.fl.

fyrirspurn

Framkvæmd heilsustefnu, virkjun fyrirmynda o.fl.

fyrirspurn

Framkvæmd heilsustefnu, hvatning til frístundaheimila o.fl.

fyrirspurn

Framkvæmd heilsustefnu, íþróttamót í framhaldsskólum o.fl.

fyrirspurn

Bygging nýs Landspítala

fyrirspurn

Fjárframlög til heilbrigðisþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Orlof

(orlof í kjölfar veikinda, EES-reglur)
lagafrumvarp

Réttindagæsla fyrir fatlað fólk

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsmannaleigur

(upplýsingagjöf og dagsektir)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjöleignarhús

(leiðsöguhundar o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stuðningur ríkisins til starfsendurhæfingar

fyrirspurn

Uppbygging Vestfjarðavegar

fyrirspurn

Sjúkratryggingar

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði)
lagafrumvarp

Uppsagnir á Herjólfi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tannvernd barna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(heimild til að hækka bætur)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.)
lagafrumvarp

Íbúðalánasjóður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ávísuð lyf til fíkla

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttindagæsla fyrir fatlað fólk

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Afskriftir banka og fjármálastofnana á skuldum heimilanna

umræður utan dagskrár

Heilsustofnunin í Hveragerði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Húsnæðismál

(uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 26 161,7
Ræða 55 147,15
Andsvar 56 99,22
Svar 26 89,33
Grein fyrir atkvæði 8 8,1
Um atkvæðagreiðslu 2 1,85
Samtals 173 507,35
8,5 klst.