Guðbjartur Hannesson: ræður


Ræður

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Staða kvenna innan lögreglunnar

sérstök umræða

Myglusveppur og tjón af völdum hans

þingsályktunartillaga

Framtíð rannsóknarsjóða og nýsköpunar

sérstök umræða

Framhaldsskóladeildir

fyrirspurn

Lögfesting Norðurlandasamnings um almannatryggingar

lagafrumvarp

Endurnýjun og uppbygging Landspítala

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(aflahlutdeildir í rækju)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál á landsbyggðinni

sérstök umræða

Aðgerðir til að draga úr reglubyrði atvinnulífsins og efla samkeppni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Síldardauðinn í Kolgrafafirði og viðbrögð stjórnvalda, munnleg skýrsla umhverfis- og auðlindaráðherra

skýrsla ráðherra

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Málefni RÚV

sérstök umræða

Svæðisbundin flutningsjöfnun

(byggðakort, styrktarsvæði og gildistími)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. nóvember

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Háhraðanettengingar í dreifbýli

þingsályktunartillaga

Kynning á tillögum ríkisstjórnarinnar fyrir stjórnarandstöðuna

um fundarstjórn

Þingstörfin fram undan

um fundarstjórn

Leiðréttingar í fjáraukalögum til heilbrigðisstofnana

óundirbúinn fyrirspurnatími

Starfsmannamál RÚV

sérstök umræða

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Leikskóli að loknu fæðingarorlofi

þingsályktunartillaga

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Átak til atvinnuuppbyggingar í Austur-Húnavatnssýslu

þingsályktunartillaga

Stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017

þingsályktunartillaga

Innflutningur á landbúnaðarafurðum

sérstök umræða

Framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útlendingar

(EES-reglur og kærunefnd)
lagafrumvarp

Staða Íslands í alþjóðlegu PISA-könnuninni, munnleg skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Málefni framhaldsskólans

sérstök umræða

Staða sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu

sérstök umræða

Almenn hegningarlög

(kynvitund)
lagafrumvarp

Rannsóknir og saksókn í efnahagsbrotamálum

skýrsla

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Almenn hegningarlög

(kynvitund)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. febrúar

Almenningssamgöngur

sérstök umræða

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Þingleg meðferð mála frá utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Úrskurður forseta um stjórnartillögu

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 25. febrúar

Umræður um dagskrármál fundarins

um fundarstjórn

Þingleg meðferð skýrslu um ESB

um fundarstjórn

Viðbrögð forsætisnefndar við erindum þingmanna um stjórnartillögu

um fundarstjórn

Orð utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Meðferð utanríkismálanefndar á skýrslu um ESB

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Umræða um skýrslu utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Beiðni um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Fundur forseta með formönnum þingflokka o.fl.

um fundarstjórn

Beiðni um hlé á þingfundi

um fundarstjórn

Tilraunir til að ná samkomulagi um þingstörf

um fundarstjórn

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Starfsáætlun þingsins o.fl.

um fundarstjórn

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 19. mars

Staða framhaldsskólans

sérstök umræða

Fiskeldi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(aukin verkefni kirkjuþings)
lagafrumvarp

Menningarsamningar

sérstök umræða

Skóli án aðgreiningar

sérstök umræða

Framsaga fyrir skuldaleiðréttingarmálum

um fundarstjórn

Félagsvísar

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 1. apríl

Efling tónlistarnáms

(nám óháð búsetu)
lagafrumvarp

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. apríl

Fjögurra ára samgönguáætlun 2013--2016

þingsályktunartillaga

Mat á umhverfisáhrifum

(fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipulagslög

(bótaákvæði o.fl.)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(fjárhæð og álagning gjalda)
lagafrumvarp

Skipasmíðar og skipaiðnaður

sérstök umræða

Framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aðgerðaáætlun um notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni

þingsályktunartillaga

Stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017

þingsályktunartillaga

Jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum

(tvöfalt lögheimili)
þingsályktunartillaga

Skráning upplýsinga um umgengnisforeldra

þingsályktunartillaga

Málefni innflytjenda

(forstöðumaður Fjölmenningarseturs)
lagafrumvarp

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Útlendingar

(EES-reglur og kærunefnd)
lagafrumvarp

Málefni innflytjenda

(forstöðumaður Fjölmenningarseturs)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Útlendingar

(EES-reglur og kærunefnd)
lagafrumvarp

Málefni innflytjenda

(forstöðumaður Fjölmenningarseturs)
lagafrumvarp

Útlendingar

(EES-reglur og kærunefnd)
lagafrumvarp

Málefni innflytjenda

(forstöðumaður Fjölmenningarseturs)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 107 621,9
Andsvar 193 372,23
Um fundarstjórn 26 33,17
Um atkvæðagreiðslu 13 14,28
Grein fyrir atkvæði 15 14,17
Flutningsræða 1 5,18
Samtals 355 1060,93
17,7 klst.