Gunnar Svavarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Einkavæðing orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Fjárheimildir til endurnýjunar Grímseyjarferju

umræður utan dagskrár

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(samræmd lífeyriskjör)
lagafrumvarp

Hafnarfjarðarvegur

fyrirspurn

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2006

álit nefndar

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

2. umr. fjárlaga og afgreiðsla fjárlaganefndar

um fundarstjórn

2. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Sultartangavirkjun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða og horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Efnahagsmál

störf þingsins

Álit mannréttindanefndar SÞ um íslenska fiskveiðistjórnarkerfið

umræður utan dagskrár

Loftslagsráð

þingsályktunartillaga

Umræða um þorsk í útrýmingarhættu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samningar um opinber verkefni

umræður utan dagskrár

Umferðarslys og vindafar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framtíðarstuðningur stjórnvalda við hefðbundinn landbúnað

umræður utan dagskrár

Raforkumálefni

skýrsla

Íbúðalán

störf þingsins

Eldsneytisverð -- samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd o.fl.

störf þingsins

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Rannsóknir og stofnstærðarmat Hafrannsóknastofnunarinnar

umræður utan dagskrár

Lokafjárlög 2006

lagafrumvarp

Skólagjöld í háskólum -- efnahagsspár -- hvalveiðar

störf þingsins

Niðurstöður vorralls Hafrannsóknastofnunar

umræður utan dagskrár

Ný fjárhagsspá fjármálaráðuneytis

umræður utan dagskrár

Mannekla á velferðarstofnunum

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurn -- frumvarp um sjúkratryggingar -- forsendur fjárlaga

störf þingsins

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sóltúnssamningurinn og framkvæmd hans

umræður utan dagskrár

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2006

lagafrumvarp

Heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2007

álit nefndar

Afdrif þingmannamála -- efnahagsmál

störf þingsins

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umhverfismerki fyrir ábyrgar fiskveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 211,6
Flutningsræða 8 178,13
Andsvar 69 129,43
Um atkvæðagreiðslu 8 13,38
Grein fyrir atkvæði 4 2,85
Samtals 135 535,39
8,9 klst.