Höskuldur Þórhallsson: ræður


Ræður

Horfur í efnahagsmálum og hagstjórn

umræður utan dagskrár

Fyrirhugaður flutningsstyrkur Atvinnuleysistryggingasjóðs

umræður utan dagskrár

Skattaívilnanir vegna rannsókna- og þróunarverkefna

þingsályktunartillaga

Fjárheimildir til endurnýjunar Grímseyjarferju

umræður utan dagskrár

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofn eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Eignarhlutur ríkisins í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Stefna stjórnvalda í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Olíugjald og kílómetragjald

(endurgreiðsla gjalds)
lagafrumvarp

Flutningsjöfnunarstyrkir

fyrirspurn

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

lagafrumvarp

Fíkniefnavandinn

umræður utan dagskrár

Íbúaþróun utan höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Breytingar á þingsköpum

athugasemdir um störf þingsins

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um starfsemi Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar

skýrsla ráðherra

PISA-könnun

athugasemdir um störf þingsins

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Myndlistarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Einkaleyfi handa Háskóla Íslands til útgáfu almanaks

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Staða þjóðkirkju, kristni og kristinfræðslu

umræður utan dagskrár

Vátryggingarsamningar

(afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar)
lagafrumvarp

Álit mannréttindanefndar SÞ um íslenska fiskveiðistjórnarkerfið

umræður utan dagskrár

Störf án staðsetningar -- kostnaður við Kárahnjúkavirkjun

störf þingsins

Nýtt starfsheiti fyrir ráðherra

þingsályktunartillaga

Eignarhald á auðlindum

störf þingsins

Mannréttindabrot í Guantanamo -- mjólkurkvótar

störf þingsins

Uppsagnir í fiskvinnslu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Háhraðatengingar og starfsemi Fjarskiptasjóðs

umræður utan dagskrár

Samkeppnislög

(samruni fyrirtækja, EES-reglur)
lagafrumvarp

Eldsneytisverð -- samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd o.fl.

störf þingsins

Álver í Helguvík

störf þingsins

Samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Skýrsla OECD um heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(búsetuskilyrði, EES-ríkisborgarar)
lagafrumvarp

Þjóðskjalasafn Íslands

(rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.)
lagafrumvarp

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Efnahagsmál -- málefni geðfatlaðra

störf þingsins

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Svör við fyrirspurn -- frumvarp um sjúkratryggingar -- forsendur fjárlaga

störf þingsins

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkja og Kanada

þingsályktunartillaga

Þjóðlendur

(sönnunarregla og fráfall réttinda)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

(kröfur til kennaramenntunar o.fl.)
lagafrumvarp

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

(kröfur til kennaramenntunar o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Innheimtulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

Frumvörp um skipulagsmál og mannvirki

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umhverfismál

skýrsla

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 62 434,3
Andsvar 35 61,03
Flutningsræða 6 29,9
Grein fyrir atkvæði 7 6,38
Um fundarstjórn 4 4,6
Um atkvæðagreiðslu 5 4,35
Samtals 119 540,56
9 klst.