Höskuldur Þórhallsson: ræður


Ræður

Stjórnarráð Íslands

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 7. október

Umferðaröryggismál

sérstök umræða

Vegalög

(gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. október

Þjóðarvá vegna lífsstílstengdra sjúkdóma barna og unglinga

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 5. nóvember

Orð formanns umhverfis- og samgöngunefndar

um fundarstjórn

Skuldaleiðrétting og staða ríkissjóðs

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 19. nóvember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(gildistími laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(aukin skilvirkni)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(kostnaður við hættumat)
lagafrumvarp

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vegalög

(gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Staða Alþingis, yfirlýsing forseta og umræða um hana, skv. 61. gr. þingskapa

Landsskipulagsstefna 2015--2026

þingsályktunartillaga

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulags- og mannvirkjamál á Reykjavíkurflugvelli

(heildarlög, yfirstjórn og ábyrgð Alþingis)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla umhverfis- og samgöngunefndar á frumvarpi um Reykjavíkurflugvöll

um fundarstjórn

Meðferð elds og varnir gegn gróðureldum

(heildarlög, strangari reglur)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Samgöngustofa og loftferðir

(gjaldskrárheimildir og EES-reglur)
lagafrumvarp

Loftslagsmál

(EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin)
lagafrumvarp

Efnalög

(EES-reglur og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2013

lagafrumvarp

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 1. júlí

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(fjárheimild)
lagafrumvarp

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(fjárheimild)
lagafrumvarp

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 42 286,43
Andsvar 69 101,83
Flutningsræða 2 17,63
Um atkvæðagreiðslu 13 13,93
Grein fyrir atkvæði 10 10,4
Um fundarstjórn 3 4,3
Samtals 139 434,52
7,2 klst.