Jón Magnússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Horfur í efnahagsmálum og hagstjórn

umræður utan dagskrár

Upplýsingaöflun NATO-þjóða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skattaívilnanir vegna rannsókna- og þróunarverkefna

þingsályktunartillaga

Brottfall vatnalaga

lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(sérstakur viðbótarpersónuafsláttur)
lagafrumvarp

Lánamál og lánakjör einstaklinga

þingsályktunartillaga

Verðsamráð á matvörumarkaði

athugasemdir um störf þingsins

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Barnalög

(sameiginleg forsjá, lögheimili barns o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(samræmd lífeyriskjör)
lagafrumvarp

Háskóli á Ísafirði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stýrivextir Seðlabankans og stjórn efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Réttindi samkynhneigðra

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2006

álit nefndar

Lífskjör á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Eignarhald á jörðum

fyrirspurn

Íbúaþróun utan höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Samningur um framleiðslu dagskrárefnis fyrir RÚV

umræður utan dagskrár

Kristilegt siðgæði í starfsháttum grunnskóla

fyrirspurn

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Breytingar á þingsköpum

um fundarstjórn

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagur sveitarfélaga og samskipti ríkisins við þau

umræður utan dagskrár

Starfsemi Íslandspósts hf.

fyrirspurn

Aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

PISA-könnun

athugasemdir um störf þingsins

Ný ályktun Íslenskrar málnefndar

umræður utan dagskrár

Fjárframlög til heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Yfirtaka vatnsréttinda í neðri hluta Þjórsár

umræður utan dagskrár

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla allsherjarnefndar á þingskapafrumvarpinu

athugasemdir um störf þingsins

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Vátryggingarsamningar

(afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar)
lagafrumvarp

Skipan dómara í embætti

störf þingsins

Vernd lögreglumanna og refsingar við líkamsárásum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða og horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo

þingsályktunartillaga

Framboð Íslands til öryggisráðsins

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðar í atvinnuskyni)
lagafrumvarp

Útlendingar

(flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Áfengislög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Innheimtulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(brottfall laganna og ný heildarlög)
lagafrumvarp

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

Stjórnarskipunarlög

(forsetavald í forföllum forseta Íslands)
lagafrumvarp

Nýtt starfsheiti fyrir ráðherra

þingsályktunartillaga

Eignarhald á auðlindum

störf þingsins

Mannréttindabrot í Guantanamo -- mjólkurkvótar

störf þingsins

Tekjuskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Frístundabyggð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningar um opinber verkefni

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Skattamál

störf þingsins

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Heimkvaðning friðargæsluliða frá Afganistan

þingsályktunartillaga

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Eftirlaunafrumvarp -- aðstoð við fatlaða -- svar við fyrirspurn

störf þingsins

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Gjaldmiðilsmál

fyrirspurn

Einkavæðing Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Norræna ráðherranefndin 2007

skýrsla

Staða sjávarplássa landsins

umræður utan dagskrár

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952--1979

skýrsla

Sundabraut

umræður utan dagskrár

Eldsneytisverð -- samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd o.fl.

störf þingsins

Útvistun á heilbrigðisþjónustu Landspítala

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Neytendalán

(efling neytendaverndar)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(undanþágur frá gjaldi)
lagafrumvarp

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Ferð ráðuneytisstjóra til Írans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skáksetur helgað afrekum Bobbys Fischers og Friðriks Ólafssonar

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Póst- og fjarskiptastofnun

(eftirlitsúrræði og málskot)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(búsetuskilyrði, EES-ríkisborgarar)
lagafrumvarp

Þjóðskjalasafn Íslands

(rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hvíldartímaákvæði bílstjóra og verð á dísilolíu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Ríkisábyrgð til handa deCODE Genetics Inc.

fyrirspurn

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Staðan á fasteignamarkaðnum og Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

Stimpilgjald

(undanþágur frá gjaldi)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar SÞ

um fundarstjórn

Atvinnuréttindi útlendinga o.fl.

(tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Síðari för menntamálaráðherra á Ólympíuleikana

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afdrif þingmannamála -- efnahagsmál

störf þingsins

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Nálgunarbann

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 117 818,7
Andsvar 94 169,73
Flutningsræða 4 50,78
Um fundarstjórn 8 7,87
Um atkvæðagreiðslu 1 0,98
Grein fyrir atkvæði 2 0,72
Samtals 226 1048,78
17,5 klst.