Bjarni Jónsson frá Vogi: ræður


Ræður

Laun íslenskra embættismanna

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Verkfræðingur landsins

lagafrumvarp

Stjórn landsbókasafns

lagafrumvarp

Íslenskur sérfáni

lagafrumvarp

Hagur Landsbankans

þingsályktunartillaga

Samþykktir um hringnótaveiði

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Tollalagabreyting

lagafrumvarp

Girðingar

lagafrumvarp

Prentsmiðjur

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Eftirlit með fiskveiðum í landhelgi

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1912 og 1913

lagafrumvarp

Vatnsveitingar

lagafrumvarp

Fasteignaskattur

lagafrumvarp

Járnbrautarlagning

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1912 og 1913

lagafrumvarp

Lögskipaðir endurskoðendur

lagafrumvarp

Fasteignaskattur

lagafrumvarp

Jarðamat

lagafrumvarp

Verðlag

lagafrumvarp

Vörutollur

lagafrumvarp

Aðflutningsbann á áfengi

lagafrumvarp

Vegir

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar

lagafrumvarp

Dómtúlkar og skjalaþýðendur

lagafrumvarp

Hvalveiðamenn

lagafrumvarp

Vörutollur

lagafrumvarp

Girðingar

lagafrumvarp

Vörutollur

lagafrumvarp

Kornforðabúr til skepnufóðurs

lagafrumvarp

Sölubann á tóbaki til barna og unglinga

lagafrumvarp

Samþykktir um hringnótaveiði

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Girðingar

lagafrumvarp

Íslenskur sérfáni

lagafrumvarp

Vatnsveitingar

lagafrumvarp

Ritsíma og talsímakerfi Íslands

lagafrumvarp

Bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík

lagafrumvarp

Íslenskur sérfáni

lagafrumvarp

Bygging, ábúð og úttekt jarða

lagafrumvarp

Ábyrgðarfélög

lagafrumvarp

Leynilegar kosningar til bæjarstjórnar í kaupstöðum

lagafrumvarp

Fjárlög 1914 og 1915

lagafrumvarp

Strandferðir

lagafrumvarp

Landssjóður leggi Landsbankanum til 100 þúsund

lagafrumvarp

Kornforðabúr til skepnufóðurs

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Fjárlög 1914 og 1915

lagafrumvarp

Hagstofa Íslands

lagafrumvarp

Strandferðir

lagafrumvarp

Vörutollur

lagafrumvarp

Ný nöfn manna og ættarnöfn

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Ný nöfn manna og ættarnöfn

lagafrumvarp

Ritsíma og talsímakerfi Íslands

lagafrumvarp

Lögskipaðir endurskoðendur

lagafrumvarp

Samþykktir um hringnótaveiði

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar

lagafrumvarp

Bygging, ábúð og úttekt jarða

lagafrumvarp

Hallærisvarnir

lagafrumvarp

Heimild fyrir veðdeild Landsbankans að gefa út (serie) bankavaxtabréfa

lagafrumvarp

Íslensk lög verði eftirleiðis aðeins gefin út á íslensku

lagafrumvarp

Vatnsveitingar

lagafrumvarp

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Aðflutningsbann á áfengi

lagafrumvarp

Forkaupsréttur landssjóðs að jörðum um erfðafestuábúð

þingsályktunartillaga

Aðflutningsbann á áfengi

lagafrumvarp

Íslenskur siglingafáni

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1914 og 1915

lagafrumvarp

Heimild fyrir veðdeild Landsbankans að gefa út (serie) bankavaxtabréfa

lagafrumvarp

Skipun nefndar í slysfaramálum

þingsályktunartillaga