Ólöf Nordal: ræður


Ræður

Staða íslenskrar tungu

fyrirspurn

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Raforkulög

(neyðarsamstarf og fjárhæð eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðaáætlun um íslenskukennslu fyrir innflytjendur

þingsályktunartillaga

Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun

(aldursákvæði og hverfisvernd)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Urriðafossvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Raforkulög

(aðgengilegir orkusölusamningar)
lagafrumvarp

Forvarnir og barátta gegn fíkniefnum

athugasemdir um störf þingsins

Fíkniefnavandinn

umræður utan dagskrár

Varðveisla Hólavallagarðs

þingsályktunartillaga

Friðlandið í Þjórsárverum og verndun Þjórsár

þingsályktunartillaga

Íbúaþróun utan höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Flutningsgeta byggðalínu

fyrirspurn

Framleiðslu- og flutningsgeta í raforkukerfinu

fyrirspurn

Raforkuframleiðsla

fyrirspurn

Ný ályktun Íslenskrar málnefndar

umræður utan dagskrár

Fjarskipti

(hækkun jöfnunargjalds)
lagafrumvarp

Skipan dómara í embætti

störf þingsins

Samkeppnisstaða hótela og gististaða á landsbyggðinni

fyrirspurn

Útlendingar

(flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Ræður og ávörp ráðamanna á íslensku

þingsályktunartillaga

Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson

þingsályktunartillaga

Stöðvun loðnuveiða og hafrannsóknir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkumálefni

skýrsla

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.

lagafrumvarp

Sundabraut

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Skáksetur helgað afrekum Bobbys Fischers og Friðriks Ólafssonar

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda

þingsályktunartillaga

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Stofnanir á sviði samgöngumála og Háskólinn á Akureyri

fyrirspurn

Framlag Íslands til umhverfismála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan á fasteignamarkaðnum og Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umhverfismál

skýrsla

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 36 190,32
Andsvar 44 78,12
Flutningsræða 8 21,75
Samtals 88 290,19
4,8 klst.