Ólöf Nordal: ræður


Ræður

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Ísland

umræður utan dagskrár

Dómstólar

(sameining héraðsdómstóla)
lagafrumvarp

Ummæli í utandagskrárumræðu -- loftslagsráðstefna -- þjóðgarðurinn Snæfellsjökull -- lán OR

störf þingsins

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Persónukjör -- skattahækkanir -- verklagsreglur bankanna -- niðurfærsla húsnæðislána o.fl.

störf þingsins

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárhagsstaða dómstóla

umræður utan dagskrár

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verkaskipting milli heilbrigðisráðuneytis og félags- og tryggingamálaráðuneytis vegna hjúkrunarheimila

umræður utan dagskrár

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Evrópustaðlar um malbik

fyrirspurn

Sameining Fjármálaeftirlits og Seðlabanka

fyrirspurn

Samkeppni á fyrirtækjamarkaði

fyrirspurn

Icesave og bréf frá Gordon Brown -- orð forsætisráðherra um virkjanir

störf þingsins

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum og fyrirkomulag umræðna

um fundarstjórn

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Störf lögreglunnar og ummæli heilbrigðisráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Staða fjármála heimilanna

umræður utan dagskrár

Nauðungarsala

(frestun uppboðs)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna)
lagafrumvarp

Dómstólar

(reglur um skipun dómara)
lagafrumvarp

Lögregluréttur

fyrirspurn

Lokafjárlög 2008

lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(siðareglur)
lagafrumvarp

Atvinnu- og efnahagsmál -- þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave

störf þingsins

Frumvarp um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðför og gjaldþrotaskipti

(árangurslaust fjárnám)
lagafrumvarp

Þjónustu- og öryggisstig löggæslu á Íslandi

umræður utan dagskrár

Sanngirnisbætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skuldavandi ungs barnafólks

umræður utan dagskrár

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Verne Holdings -- ummæli forseta Íslands -- aðgangur að upplýsingum o.fl.

störf þingsins

Uppbygging fiskeldis

(heildarlög)
fyrirspurn

Félagsleg áhrif kreppunnar á börn og unglinga

fyrirspurn

Bifreiðalán í erlendri mynt

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dómstólar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldþrotaskipti og fyrning kröfuréttinda

(fyrningarfrestur)
lagafrumvarp

Launakjör seðlabankastjóra -- mótmælendur í Alþingishúsinu -- atvinnumál o.fl.

störf þingsins

Dómstólar

(reglur um skipun dómara)
lagafrumvarp

Skattar og fjárlagagerð 2011

umræður utan dagskrár

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Nauðungarsölur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(réttarstaða skuldara)
lagafrumvarp

Styrkir til stjórnmálamanna -- úthlutunarreglur LÍN -- launakjör seðlabankastjóra o.fl.

störf þingsins

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Lausn Icesave-deilunnar -- gagnaver í Reykjanesbæ -- breytingar á ríkisstjórn

störf þingsins

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 67 471,67
Andsvar 65 101,75
Um fundarstjórn 16 16,38
Flutningsræða 2 10,42
Grein fyrir atkvæði 6 2,88
Samtals 156 603,1
10,1 klst.