Ragnheiður E. Árnadóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Úrskurður ráðherra um suðvesturlínu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Atvinnumál, Icesave o.fl.

störf þingsins

Orð forsætisráðherra um skattamál

um fundarstjórn

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Breytingar á fyrirvörum við Icesave-samninginn o.fl.

störf þingsins

Afturköllun á ákvörðun umhverfisráðherra um Suðvesturlínu

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

fyrirspurn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Endurskoðun AGS og afgreiðsla Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fundarstjórnarumræða og dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Aukning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Íslandsstofa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningsveð

(fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið)
lagafrumvarp

Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

þingsályktunartillaga

Jöfnunarsjóður íþróttamála

fyrirspurn

Lán og styrkir frá Evrópusambandinu

fyrirspurn

Sendiherra Bandaríkjanna

fyrirspurn

Staðgöngumæðrun

fyrirspurn

Umönnunarbætur

fyrirspurn

Sérstakt fjárframlag til sparisjóða

fyrirspurn

2. umræða um Icesave og kvöldfundur

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Orð forsætisráðherra um Suðvesturlínu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Icesave og bréf frá Gordon Brown -- orð forsætisráðherra um virkjanir

störf þingsins

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Skattamál, viðvera ráðherra og framhald kvöldfundar

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Bréfaskipti milli forsætisráðherra Íslands, Bretlands og Hollands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ræðutími í óundirbúnum fyrirspurnum o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ályktun Samfylkingarinnar í Garðabæ -- fjárlagagerð -- skattamál o.fl.

störf þingsins

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Samskipti ráðuneytisstjóra við AGS

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör við fyrirspurnum og fyrirkomulag umræðna

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl.

(fyrirframgreiðslur tekjuskatts)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Ummæli sem féllu í umræðum um störf þingsins

um fundarstjórn

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Fundargerðir af fundum ráðherra með erlendum aðilum

fyrirspurn

Kynning á málstað Íslendinga í Icesave-málinu

fyrirspurn

Hótanir, Evrópusambandið og Icesave

fyrirspurn

Fundargerðir af fundum um Icesave-málið

fyrirspurn

Afgreiðsla viðskiptanefndar á Icesave-frumvarpinu

um fundarstjórn

Umhverfis- og auðlindaskattur

(heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl.

(fyrirframgreiðslur tekjuskatts)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Atvinnumál, úrskurður umhverfisráðherra o.fl.

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirkomulag umræðna um störf þingsins

um fundarstjórn

Raforka til garðyrkjubænda

fyrirspurn

Athugasemd frá forseta

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Aðildarviðræður við ESB -- skuldaaðlögun fyrirtækja -- stjórnsýsluúttektir

störf þingsins

Atvinnuuppbygging

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samskipti íslenskra stjórnvalda og erindreka við fulltrúa bandarískra stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Heilsutengd ferðaþjónusta -- umhverfisstefna ríkisstjórnarinnar -- skuldavandi heimilanna o.fl.

störf þingsins

Stjórnsýslubreytingar vegna mögulegrar aðildar að Evrópusambandinu

fyrirspurn

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum)
þingsályktunartillaga

Tekjuskattur

(leiðrétting)
lagafrumvarp

Lækkun rafmagnskostnaðar garðyrkjubænda

þingsályktunartillaga

Skattahækkanir -- atvinnumál -- ESB

störf þingsins

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Atvinnu- og efnahagsmál -- þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave

störf þingsins

Höfuðstöðvar FLUG-KEF ohf.

fyrirspurn

Samningsstaða Íslands og úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Heilsugæsla á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Fyrirkomulag óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Viðbragðsáætlun og framkvæmd vegna eldgoss

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsemi ECA í Keflavík -- almannavarnir á Suðurlandi -- atvinnuuppbygging o.fl.

störf þingsins

Úttekt á virkjunarkostum fyrir álframleiðslu

þingsályktunartillaga

Álit framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

fyrirspurn

Tæknifrjóvgun

(gjafaegg og gjafasæði)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Neyðaráætlun vegna eldgoss -- málefni LSR -- tengsl stjórnmálaflokka og fjölmiðla o.fl.

störf þingsins

Varnarmálalög

(afnám Varnarmálastofnunar)
lagafrumvarp

Rannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimila

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verne Holdings -- ummæli forseta Íslands -- aðgangur að upplýsingum o.fl.

störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárhagsleg endurskipulagning sparisjóðakerfisins, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

þingsályktunartillaga

Íslandsstofa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Geislavarnir

(bann við afnotum ungmenna af sólarlömpum)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(lengri úrskurðarfrestur ráðherra)
lagafrumvarp

Erfðabreyttar lífverur

(EES-reglur, upplýsingagjöf til almennings)
lagafrumvarp

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Ferjusiglingar frá Bretlandseyjum til og frá Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Fyrirkomulag óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja

lagafrumvarp

Umræður á þingi -- skaðabætur vegna bankahruns -- hvalveiðar o.fl.

störf þingsins

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Auðlinda- og orkumál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Fækkun ráðuneyta -- afgreiðsla mála í allsherjarnefnd -- LÍN -- orkumál o.fl.

störf þingsins

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Staða atvinnumála

umræður utan dagskrár

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

(gjafaegg og gjafasæði)
lagafrumvarp

Ráðningar án auglýsinga -- vinnulag á þingi -- sveitarstjórnarkosningar o.fl.

störf þingsins

Upplýsingar um eignarhald nýju bankanna

um fundarstjórn

Tæknifrjóvgun

(gjafaegg og gjafasæði)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Mat á umhverfisáhrifum

(lengri úrskurðarfrestur ráðherra)
lagafrumvarp

Iðnaðarmálagjald

(ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Geislavarnir

(bann við afnotum ungmenna af sólarlömpum)
lagafrumvarp

Ættleiðingar

fyrirspurn

Afgreiðsla mála fyrir þinglok

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Kosningar í nefndir og ráð

um fundarstjórn

Varnarmálalög

(afnám Varnarmálastofnunar)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Varnarmálalög

(afnám Varnarmálastofnunar)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hæstaréttardómum um gengistryggð lán

um fundarstjórn

Frestun á fundum Alþingis

þingfrestun

Árleg ráðstefna á Akureyri um málefni heimskautasvæðanna

þingsályktunartillaga

Lausn Icesave-deilunnar -- gagnaver í Reykjanesbæ -- breytingar á ríkisstjórn

störf þingsins

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Orð þingmanna í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Starfsumhverfi gagnavera

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 166 769,82
Andsvar 206 365,75
Um fundarstjórn 41 45,88
Flutningsræða 2 20,87
Um atkvæðagreiðslu 14 15,27
Grein fyrir atkvæði 15 14,02
Ber af sér sakir 1 1,1
Samtals 445 1232,71
20,5 klst.