Ragnheiður E. Árnadóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Mótmæli á Austurvelli og umræða um skuldavanda heimilanna

um fundarstjórn

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

þingsályktunartillaga

Atvinnumál á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Ný grundvallarstefna Atlantshafsbandalagsins

fyrirspurn

Atvinnumál á Suðurnesjum -- IPA-styrkir ESB -- mannréttindamál í Kína o.fl.

störf þingsins

Skýrslur Ríkisendurskoðunar um tvo einkaskóla -- stuðningur ríkisins við fjármálafyrirtæki o.fl.

störf þingsins

Verndar- og orkunýtingaráætlun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fríverslun við Bandaríkin

þingsályktunartillaga

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

HS Orka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Reykjavíkurflugvöllur

fyrirspurn

Áframhaldandi samstarf við AGS -- gagnaver -- kostnaður við þjóðfund o.fl.

störf þingsins

Aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin

þingsályktunartillaga

Uppsögn fréttamanns hjá RÚV -- atvinnumál -- aðildarumsókn að ESB o.fl.

störf þingsins

Staða viðræðna Íslands við ESB

umræður utan dagskrár

Safnliðir á fjárlögum -- vinnulag í nefndum -- ESB -- Icesave o.fl.

störf þingsins

Svör ráðherra við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Orð þingmanna í umræðum um störf þingsins

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

(rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Efnahagsmál -- málefni fatlaðs drengs -- skuldavandi heimilanna o.fl.

störf þingsins

Landsdómur

(meðferð máls, hæfi dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Afbrigði fyrir dagskrármáli

afbrigði um dagskrármál

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 87/2009 og nr. 126/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn

(verndun grunnvatns)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 37/2010 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn

(upplýsingar við samruna og skiptingu hlutafélaga)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 55/2010 og nr. 124/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn

(grunngerð fyrir landupplýsingar)
þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Úttekt á samkeppnissjóðum á sviði vísinda og rannsókna

fyrirspurn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Orð utanríkisráðherra Hollands um Icesave og ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Nýr Icesave-samningur

um fundarstjórn

Skortur á heimilislæknum -- gagnaver -- efnahagsspár o.fl.

störf þingsins

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Varnarmálastofnun

fyrirspurn

Birting upplýsinga í ævisögu -- leiðrétting ummæla -- samspil menntamála og atvinnumála o.fl.

störf þingsins

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Nýting orkuauðlinda -- Vestia-samningarnir -- ESB-viðræður -- atvinnumál o.fl.

störf þingsins

Stefna Íslands í málefnum norðurslóða

þingsályktunartillaga

Rannsóknarnefnd um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak árið 2003

þingsályktunartillaga

Atvinnumál -- ESB-umsóknarstyrkir -- netskrif þingmanns -- St. Jósefsspítali o.fl.

störf þingsins

Aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin

þingsályktunartillaga

Grunsemdir um njósnir á Alþingi

um fundarstjórn

Skýrsla forseta um öryggismál tölvukerfis Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Magma

óundirbúinn fyrirspurnatími

Úrskurður Hæstaréttar um framkvæmd kosninga til stjórnlagaþings

um fundarstjórn

Úrskurður Hæstaréttar um stjórnlagaþing -- íslenskur landbúnaður og ESB -- öryggismál þingsins

störf þingsins

Úrskurður Hæstaréttar -- afgreiðsla máls úr nefnd -- öryggismál

um fundarstjórn

Framkvæmd kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla innanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma, ráðherraábyrgð

um fundarstjórn

Dómur Hæstaréttar um skipulag Flóahrepps

umræður utan dagskrár

Orð fjármálaráðherra

um fundarstjórn

Afbrigði um dagskrármál

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu -- dómur yfir níumenningunum o.fl.

störf þingsins

Orð þingmanns í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011--2014

þingsályktunartillaga

Synjun forseta Íslands á Icesave-lögunum

umræður utan dagskrár

Vatnajökulsþjóðgarður -- framtíð krónunnar -- atvinnumál á Flateyri o.fl.

störf þingsins

Gagnaver -- kosning landskjörstjórnar -- eldsneytisverð og flutningskostnaður o.fl.

störf þingsins

Ástandið í arabalöndunum og ábyrgð vestrænna ríkja

umræður utan dagskrár

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Umfjöllun fjárlaganefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Atvinnumál, skattamál o.fl.

störf þingsins

Kjarasamningar, atvinnumál, efnahagsmál

störf þingsins

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(umhverfismál)
þingsályktunartillaga

Hagkvæmniathugun á flutningi Landhelgisgæslunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Norðurskautsmál 2010

skýrsla

NATO-þingið 2010

skýrsla

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum

skýrsla

Beiðni um kosningu í nefndir

tilkynningar forseta

Jafnréttismál -- atvinnumál -- umsókn að ESB o.fl.

störf þingsins

Úrskurður kærunefndar jafnréttismála

um fundarstjórn

Úrskurður kærunefndar jafnréttismála, nr. 3/2010, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Aðild NATO að hernaði í Líbíu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Álversframkvæmdir í Helguvík

fyrirspurn

NATO, Líbía og afstaða VG -- kjarasamningar -- gjaldeyrishöft o.fl.

störf þingsins

Tóbaksvarnir

(skrotóbak)
lagafrumvarp

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum -- sanngirnisbætur -- styrkir til stjórnmálaflokka o.fl.

störf þingsins

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Fyrirhuguð utandagskrárumræða

um fundarstjórn

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum

um fundarstjórn

Uppbygging á Vestfjarðavegi

(veglagning út með Þorskafirði um Teigsskóg)
lagafrumvarp

Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu og ESB-umsókn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Fréttaflutningur af stjórnmálamönnum -- málstaður Íslands í ESB-umsóknarferli o.fl.

störf þingsins

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar

þingsályktunartillaga

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Beiðni um opinn nefndarfund

um fundarstjórn

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umhverfismengun frá fyrirtækjum -- umræða um stjórn fiskveiða -- koma hvítabjarna o.fl.

störf þingsins

Almannatryggingar

(heimild til að hækka bætur)
lagafrumvarp

Aðild Íslands að NATO -- efnahagsmál -- Evrópusambandið o.fl.

störf þingsins

Skýrsla fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna

skýrsla

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Nefndarfundur á þingfundartíma

um fundarstjórn

Evrópumálefni -- vinnubrögð í nefndum -- svar við fyrirspurn o.fl.

störf þingsins

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Stuðningur Íslands við aðgerðir NATO í Líbíu

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla frumvarps um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirkomulag umræðu um skýrslu forsætisráðherra

um fundarstjórn

Stjórnarsamstarfið -- sala Sjóvár -- nefndarfundir -- ESB o.fl.

störf þingsins

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Landhelgisgæslan -- uppbygging á Grímsstöðum á Fjöllum o.fl.

störf þingsins

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Álver í Helguvík

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málfrelsi þingmanna -- Magma-málið

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Viðvera ráðherra við umræður

um fundarstjórn

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppgjör fyrirtækja í erlendri mynt -- Kvikmyndaskóli Íslands -- HS Orka o.fl.

störf þingsins

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Svör við fyrirspurnum -- beiðni um opinn nefndafund

um fundarstjórn

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Samkomulag um 310. mál, staðgöngumæðrun

tilkynningar forseta

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 130 460,68
Andsvar 110 192,47
Flutningsræða 3 26,37
Um fundarstjórn 20 22,57
Um atkvæðagreiðslu 14 15,58
Grein fyrir atkvæði 13 12,62
Samtals 290 730,29
12,2 klst.