Ragnheiður Ríkharðsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Staða íslenskrar tungu

fyrirspurn

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætur elli- og örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(birting skattskrár)
lagafrumvarp

Forvarnir og barátta gegn fíkniefnum

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Samningur um framleiðslu dagskrárefnis fyrir RÚV

umræður utan dagskrár

Verkefnið Framtíð í nýju landi

fyrirspurn

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Íslensk alþjóðleg skipaskrá

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Neyðarsendar

fyrirspurn

Flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ávörp í þingræðum

um fundarstjórn

Réttindi og staða líffæragjafa

þingsályktunartillaga

Samgöngur til Vestmannaeyja -- launamál kennara

störf þingsins

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íþróttakennsla í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Heimkvaðning friðargæsluliða frá Afganistan

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Útvistun á heilbrigðisþjónustu Landspítala

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stefna ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

(kröfur til kennaramenntunar o.fl.)
lagafrumvarp

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Afstaða ríkisstjórnarinnar til hrefnuveiða

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(aukið eftirlit og skráningarskylda)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Framlög til menntastofnana

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 48 179,1
Andsvar 34 50
Flutningsræða 2 5,23
Samtals 84 234,33
3,9 klst.