Ragnheiður Ríkharðsdóttir: ræður


Ræður

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Heimsókn forseta sænska þingsins

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Orð forsætisráðherra um skattamál

um fundarstjórn

Kosning 5. varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Mögulegt lán frá Norðmönnum óháð AGS

umræður utan dagskrár

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Orð fjármálaráðherra, undirritun Icesave

um fundarstjórn

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Ísland

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Forgangsröðun í heilbrigðisþjónustunni

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Íslandsstofa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Persónukjör -- skattahækkanir -- verklagsreglur bankanna -- niðurfærsla húsnæðislána o.fl.

störf þingsins

Náttúruminjasafn Íslands

fyrirspurn

Staðgöngumæðrun

fyrirspurn

Umönnunarbætur

fyrirspurn

Staða dreif- og fjarnáms

umræður utan dagskrár

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Sóknarfæri í heilbrigðisþjónustu

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar og tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lánssamningar í erlendri mynt

fyrirspurn

Kynning á breyttu fyrirkomulagi í 10. bekk

fyrirspurn

Kennsluflug

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Lög um greiðsluaðlögun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vísun Icesave aftur til nefndar

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ræðutími í óundirbúnum fyrirspurnum o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum og fyrirkomulag umræðna

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingar o.fl.

(aukið eftirlit og þrengri reglur)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ráðstöfun hlutafjár ríkisbankanna o.fl.

störf þingsins

Uppbygging dreifnáms og fjarnáms

fyrirspurn

Fornleifarannsóknir og menningartengd ferðaþjónusta í Mosfellsdal

fyrirspurn

Listnám í grunn- og framhaldsskólum

fyrirspurn

Vaxtabætur

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

(undanþága frá lögum um frístundabyggð)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010

lagafrumvarp

Stuðningur við atvinnulaus ungmenni

fyrirspurn

Fjárhagsleg staða Álftaness og annarra sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Heilsutengd ferðaþjónusta -- umhverfisstefna ríkisstjórnarinnar -- skuldavandi heimilanna o.fl.

störf þingsins

Stjórnsýslubreytingar vegna mögulegrar aðildar að Evrópusambandinu

fyrirspurn

Útboð Vegagerðarinnar

fyrirspurn

Málefni RÚV

umræður utan dagskrár

Afskriftir og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og eigenda þeirra hjá fjármálastofnunum

umræður utan dagskrár

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum)
þingsályktunartillaga

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Icesave, AGS og efnahagsmál -- öryggismál sjómanna -- nýjar ríkisstofnanir o.fl.

störf þingsins

Fjölmiðlar

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri

(skuldbreyting)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(skil á fjármálaupplýsingum)
lagafrumvarp

Framhaldsfræðsla

lagafrumvarp

Kjaramál flugvirkja

(bann við vinnustöðvunum)
lagafrumvarp

Kynjaskipting barna í íþróttum

fyrirspurn

Sanngirnisbætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Páskakveðjur

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Frumvarp um lengingu fyrningarfrests

um fundarstjórn

Staða Íbúðalánasjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárhagsleg endurskipulagning sparisjóðakerfisins, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Sveitarstjórnarlög

(skil á fjármálaupplýsingum)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

þingsályktunartillaga

Rýmkun heimilda til útgreiðslu séreignarsparnaðar

fyrirspurn

Tekjur og tekjustofnar Ríkisútvarpsins ohf.

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Reglugerð um strandveiðar

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Geislavarnir

(bann við afnotum ungmenna af sólarlömpum)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(skipulag skólastarfs o.fl.)
lagafrumvarp

Opinberir háskólar

(almenningsfræðsla, endurmenntun o.fl.)
lagafrumvarp

Svör ráðherra við fyrirspurn

um fundarstjórn

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Upplýsingar um eignarhald nýju bankanna

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Notendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlun

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

(sveigjanleiki í starfsemi heilbrigðisstofnana)
lagafrumvarp

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Stjórnlagaþing

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(skipulag skólastarfs o.fl.)
lagafrumvarp

Orð þingmanns í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Framhaldsskólar

(skipulag skólastarfs o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgangur að framhaldsskólum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mat á umhverfisáhrifum

(lengri úrskurðarfrestur ráðherra)
lagafrumvarp

Starfsmenn dómstóla

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Áhrif dóms Hæstaréttar um gengistryggingu lána, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hæstaréttardómum um gengistryggð lán

um fundarstjórn

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 183 391,5
Andsvar 76 107,22
Grein fyrir atkvæði 9 6,08
Um fundarstjórn 2 1,95
Um atkvæðagreiðslu 1 0,73
Samtals 271 507,48
8,5 klst.