Ragnheiður Ríkharðsdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Samskipti umhverfisráðherra við sveitarfélögin

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kosning 3. varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Meðferð einkamála

(gagnsæi í dómum Hæstaréttar)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

þingsályktunartillaga

Fjárlagafrumvarpið -- skuldaleiðrétting

störf þingsins

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Skuldir heimilanna

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um heiðursviðurkenningu Blindrafélagsins

tilkynningar forseta

Lausnir á skuldavanda heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Háskólamál

umræður utan dagskrár

Minnst Jónatans Motzfeldts

tilkynningar forseta

Þing Norðurlandaráðs -- ofanflóðasjóður -- heilbrigðismál o.fl.

störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Tilkynning um embættismann fastanefndar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Uppsögn af hálfu atvinnurekanda

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsins

þingsályktunartillaga

Endurskipulagning á sérfræðiþjónustu á heilbrigðissviði

umræður utan dagskrár

Vextir og verðtrygging o.fl.

(uppgjör gengistryggðra lána o.fl.)
lagafrumvarp

Fjölmiðlar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgöngumál á suðvesturhorni landsins

umræður utan dagskrár

Opinber innkaup

(heimild til útboðs erlendis)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Menningar- og heilsutengd ferðaþjónusta á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Framtíð íslensks háskólasamfélags

umræður utan dagskrár

Sjúkratryggingar

(frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
lagafrumvarp

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(Byggingarstofnun)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
lagafrumvarp

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Tilkynning um yfirlýsingu forseta

tilkynningar forseta

Skýrsla forseta um öryggismál tölvukerfis Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Framkvæmd kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla innanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Umhverfisstefna

fyrirspurn

Evrópusambandið og stöðvun hvalveiða

fyrirspurn

Íbúðalánasjóður og skuldavandi heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stofnun þjóðhagsstofnunar

fyrirspurn

Framkvæmd skólalöggjafarinnar frá 2008

umræður utan dagskrár

Afbrigði um dagskrármál

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Neysluviðmið

umræður utan dagskrár

Framkvæmd þjónustusamnings við Menntaskólann Hraðbraut

skýrsla

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu

(afturköllun umsóknar)
þingsályktunartillaga

Erlendir nemar í háskólanámi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lögreglulög

(afnám launagreiðslna lögreglunema í grunnnámi)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðslur -- lánshæfismat ríkisins -- bætt stjórnsýsla o.fl.

störf þingsins

Orð þingmanns í atkvæðaskýringu

um fundarstjórn

Sameining landlæknisembættis og Lýðheilsustöðvar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður -- framtíð krónunnar -- atvinnumál á Flateyri o.fl.

störf þingsins

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Skólamál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tollalög o.fl.

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

Beiting reiknilíkans við fjárveitingar til framhaldsskóla

fyrirspurn

Kennaramenntun

fyrirspurn

Efling kennarastarfsins

fyrirspurn

Efling iðn- og tæknináms

fyrirspurn

Stúdentspróf

fyrirspurn

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(verksvið landskjörstjórnar)
lagafrumvarp

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Hernaður Gaddafís gegn líbísku þjóðinni og viðbrögð alþjóðasamfélagsins

umræður utan dagskrár

Kynningarefni um Icesave-samningana fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu

þingsályktunartillaga

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Fjölmiðlar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Fæðingar- og foreldraorlof

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjöleignarhús

(leiðsöguhundar o.fl.)
lagafrumvarp

Ávana- og fíkniefni og lyfjalög

(leyfisveitingar og gjaldtaka)
lagafrumvarp

Fjölmiðlar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Orð þingmanns í atkvæðaskýringu

um fundarstjórn

Grunnskólar

(bættur réttur nemenda o.fl.)
lagafrumvarp

Vaðlaheiðargöng

fyrirspurn

Lokafjárlög 2009

lagafrumvarp

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Heimsókn forseta Slóveníu

tilkynningar forseta

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landsdómur

(kjörtímabil dómara)
lagafrumvarp

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Umfjöllun umhverfisnefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Skýrsla um breskan flugumann

óundirbúinn fyrirspurnatími

Beiðni um opinn nefndarfund

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Samúðarkveðjur til fjölskyldu fyrrverandi skrifstofustjóra

tilkynningar forseta

Frumvarp um innstæðutryggingar -- samkeppnishæfi Íslands -- stjórn fiskveiða o.fl.

störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Frumvörp um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tannvernd barna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umhverfismengun frá fyrirtækjum -- umræða um stjórn fiskveiða -- koma hvítabjarna o.fl.

störf þingsins

Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra -- framlagning frumvarpa fyrir sumarhlé

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

(gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Námsstyrkir

(aukið jafnræði til náms)
lagafrumvarp

Landsbókasafn -- Háskólabókasafn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Menntun og atvinnusköpun ungs fólks

þingsályktunartillaga

Landsbókasafn -- Háskólabókasafn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Kosning átta manna og jafnmargra varamanna í landsdóm til sex ára, skv. 2. gr. laga nr. 3 19. febrúar 1963, um landsdóm

kosningar

Niðurstaða ESA um Icesave

um fundarstjórn

Grunnskólar

(bættur réttur nemenda o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlýsing um atkvæðagreiðslu

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í efnahags- og atvinnumálum, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

(leyfisbréf)
lagafrumvarp

Heimsókn forseta króatíska þingsins

tilkynningar forseta

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Kaup Magma á HS Orku

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kvikmyndaskóli Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Álver í Helguvík

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málfrelsi þingmanna -- Magma-málið

um fundarstjórn

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppgjör fyrirtækja í erlendri mynt -- Kvikmyndaskóli Íslands -- HS Orka o.fl.

störf þingsins

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Málefni Byrs og Sparisjóðs Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 174 518,78
Andsvar 69 108,12
Grein fyrir atkvæði 16 12,75
Um atkvæðagreiðslu 7 6,77
Um fundarstjórn 6 5,72
Samtals 272 652,14
10,9 klst.