Ragnheiður Ríkharðsdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Afsögn varaþingmennsku

tilkynningar forseta

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Fjárhagsstaða heimilanna -- málefni háskólanna -- ráðning forstjóra Bankasýslunnar o.fl.

störf þingsins

Staða lögreglunnar og löggæslumála

sérstök umræða

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umræður um störf þingsins 1. nóvember

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umræður um störf þingsins 2. nóvember

Ljóðakennsla og skólasöngur

þingsályktunartillaga

Heimspeki sem skyldufag í grunn- og framhaldsskóla

þingsályktunartillaga

Varðveisla íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formi

þingsályktunartillaga

Staðan í aðildarferlinu við ESB

sérstök umræða

Aðgerðir til að endurreisa íslenskt efnahagslíf

þingsályktunartillaga

Lengd þingfundar og umræða um fjáraukalög

um fundarstjórn

Afgreiðsla fjáraukalaga

um fundarstjórn

Ullarvinnsla og samvinnufélög

fyrirspurn

Málefni innflytjenda

sérstök umræða

Samningar um sölu Byrs

um fundarstjórn

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma laganna)
lagafrumvarp

Ályktun Íslenskrar málnefndar 2011 um stöðu tungunnar

sérstök umræða

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun)
lagafrumvarp

Staða framhaldsskólanna

sérstök umræða

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efling tónlistarnáms

(nám óháð búsetu)
lagafrumvarp

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Afrekssjóður Íþróttasambands Íslands

fyrirspurn

Fyrirspurnir um íþróttamál fatlaðra

um fundarstjórn

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Staða íslenskrar kvikmyndagerðar

sérstök umræða

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Tollalög

(breyting ýmissa ákvæða)
lagafrumvarp

Sykurneysla barna og unglinga

fyrirspurn

Neysla barna og unglinga á svokölluðum orkudrykkjum

fyrirspurn

Ábyrgð og eftirlit hins opinbera gagnvart einkarekinni heilbrigðisþjónustu í ljósi sílikonpúða-málsins

sérstök umræða

Tvær umræður um sama efni

um fundarstjórn

Viðbrögð heilbrigðisyfirvalda vegna frétta um iðnaðarsílikon í brjóstapúðum

sérstök umræða

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umræður um störf þingsins 3. febrúar

Málefni safna, munnleg skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Hæstaréttardómur um endurreikning gengistryggðra lána

um fundarstjórn

Starfsumhverfi sjávarútvegsins

sérstök umræða

Breytingartillaga og kostnaðarmat við 6. mál

um fundarstjórn

Meðferð frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Frekari aðkoma stjórnlagaráðs að vinnu við stjórnarskrá

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 28. febrúar

Tilkynning um embættismenn fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Skýrsla Barnaheilla um vannæringu barna í heiminum

sérstök umræða

Upplýsingaréttur um umhverfismál

(frumkvæðisskylda stjórnvalda)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsins

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra, heilbrigðisþjónusta, almannatryggingar og kosningar til Alþingis

(sameining vistunarmatsnefnda)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra, heilbrigðisþjónusta, almannatryggingar og kosningar til Alþingis

(sameining vistunarmatsnefnda)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(uppsögn starfs)
lagafrumvarp

Tímasett áætlun um yfirfærslu heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað

(lagasafn)
lagafrumvarp

Úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Meðferð sakamála

(auknar rannsóknarheimildir lögreglu)
lagafrumvarp

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 28. mars

Frumvörp um stjórn fiskveiða og veiðigjöld

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Fjölmiðlar

(eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Aðgerðir til lækkunar á húshitunarkostnaði

fyrirspurn

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 18. apríl

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Sumarkveðjur

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera ráðherra

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 26. apríl

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bókmenntasjóður o.fl.

(Miðstöð íslenskra bókmennta)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(réttur og ábyrgð nemenda og efnisgjöld)
lagafrumvarp

Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi

(reglugerðarheimild fagráðherra)
lagafrumvarp

Heilbrigðisstarfsmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Heilbrigðisstarfsmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
lagafrumvarp

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Íslenskur ríkisborgararéttur

(biðtími vegna refsinga o.fl.)
lagafrumvarp

Brottfall ýmissa laga

(úrelt lög)
lagafrumvarp

Nýr samningur borgar og ríkis um samgöngumál

sérstök umræða

Tilhögun þingfundar

Umræður um störf þingsins 16. maí

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(hesthús)
lagafrumvarp

Barnalög

(réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(varnir gegn kynferðislegri misnotkun barna)
lagafrumvarp

Menningarminjar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Háskólar

(sjálfstæði og lýðræði í háskólum, réttindi fatlaðra nemenda)
lagafrumvarp

Menningarminjar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Myndlistarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um veiðigjöld og sjómannadagurinn

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umræður um störf þingsins 6. júní

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rekstur líknardeildar Landspítalans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi

þingsályktunartillaga

Staða evrunnar og áhrif evruvandans á þróun Evrópusamstarfsins

sérstök umræða

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Barnalög

(réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi

(reglugerðarheimild fagráðherra)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Þjónustusamningur við Reykjalund

óundirbúinn fyrirspurnatími

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Orð ráðherra í sérstakri umræðu

um fundarstjórn

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 15. júní

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Menningarminjar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innheimtulög

(vörslusviptingar innheimtuaðila)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(réttur og ábyrgð nemenda og efnisgjöld)
lagafrumvarp

Vinnustaðanámssjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Menningarminjar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Útlendingar

(vegabréfsáritanir, hælisleitendur og EES-reglur)
lagafrumvarp

Grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki

(málshöfðunarfrestur o.fl.)
lagafrumvarp

Útlendingar

(vegabréfsáritanir, hælisleitendur og EES-reglur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 191 482,12
Andsvar 83 128,47
Flutningsræða 12 79,35
Um atkvæðagreiðslu 17 12,92
Grein fyrir atkvæði 12 8,93
Um fundarstjórn 5 5,73
Samtals 320 717,52
12 klst.