Steinunn Valdís Óskarsdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Fjárheimildir til endurnýjunar Grímseyjarferju

umræður utan dagskrár

Umferð um Reykjavíkurflugvöll

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Háskóli á Ísafirði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heilsársvegur yfir Kjöl

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(forgangsakreinar strætisvagna)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2006

álit nefndar

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2006

álit nefndar

Takmörkun auglýsinga á óhollri matvöru

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Fjárhagur sveitarfélaga og samskipti ríkisins við þau

umræður utan dagskrár

Tæknifrjóvganir

fyrirspurn

Hafnalög

(geymslugjald og heimild til að fresta framkvæmdum)
lagafrumvarp

Siglingalög

(uppfærsla takmörkunarfjárhæða)
lagafrumvarp

Skipan ferðamála

(viðurlög o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Sundabraut

fyrirspurn

Tvöföldun Vesturlandsvegar á Kjalarnesi

fyrirspurn

Nýtt starfsheiti fyrir ráðherra

þingsályktunartillaga

Samgöngur til Vestmannaeyja -- launamál kennara

störf þingsins

Samningar um opinber verkefni

umræður utan dagskrár

Sundabraut

umræður utan dagskrár

Umferðaröryggismál á Reykjanesbrautinni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(EES-reglur, öryggisstjórnun skipa)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Afstaða ríkisstjórnarinnar til hrefnuveiða

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

Símhleranir á árunum 1949 til 1968

umræður utan dagskrár

Breytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu skipa

(samræmdur þinglýsingargagnagrunnur)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(gjald vegna vanrækslu á skoðun ökutækja)
lagafrumvarp

Landeyjahöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.

lagafrumvarp

Landeyjahöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni ljósmæðra -- frumvarp um matvæli

störf þingsins

Fjarskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

(eftirlitsúrræði og málskot)
lagafrumvarp

Umhverfismál

skýrsla

Fjarskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 37 197,62
Andsvar 38 66,63
Flutningsræða 13 39,62
Samtals 88 303,87
5,1 klst.