Guðmundur Árni Stefánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Rekstur dagvistarheimila sjúkrahúsanna

umræður utan dagskrár

Fjárframlög til Gunnarsholts

umræður utan dagskrár

Heilsukort

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Meðferðarheimilið að Staðarfelli í Dölum

fyrirspurn

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Matvæli

lagafrumvarp

Staða forstjóra Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Héraðslæknisembættin

fyrirspurn

Skrifstofur heilbrigðismála

fyrirspurn

Sameining sjúkrahúsa í Reykjavík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Laun lækna á sjúkrahúsum

fyrirspurn

Styrkir til tannviðgerða

fyrirspurn

Ferðakostnaður vegna tannréttinga

fyrirspurn

Breytingar á sjúkrahúsmálum

umræður utan dagskrár

Rekstur leikskóla á vegum sjúkrahúsa

umræður utan dagskrár

Mat vegna umönnunarbóta

fyrirspurn

Framlög úr Framkvæmdasjóði aldraðra

fyrirspurn

Flokkun stera

fyrirspurn

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsmannaíbúðir sjúkrahúsa

fyrirspurn

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sálfræðiþjónusta og félagsráðgjöf

fyrirspurn

Ráðning sjúkraþjálfara við heilsugæslustöðvar

fyrirspurn

Eftirlit með heilbrigði og hollustu innfluttra landbúnaðarvara

fyrirspurn

Forvarnastarf á sviði áfengis og fíkniefna

fyrirspurn

Varnir gegn útbreiðslu alnæmis

fyrirspurn

Áfengis- og vímuefnavarnir

fyrirspurn

Kostnaður atvinnulausra vegna heilbrigðisþjónustu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Löggjöf um glasafrjóvganir og réttaráhrif tæknifrjóvgunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Forvarnir gegn bjórdrykkju

fyrirspurn

Fjárskortur sjúkrastofnana 1994

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tillögur landlæknis um niðurskurð í heilbrigðismálum

um fundarstjórn

Vátryggingastarfsemi

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Lyfjaauglýsingar í fjölmiðlum

fyrirspurn

Verkfall meinatækna

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 263,78
Svar 36 94,6
Flutningsræða 8 87,72
Andsvar 33 50,03
Um fundarstjórn 6 8,18
Grein fyrir atkvæði 2 1,38
Samtals 124 505,69
8,4 klst.