Guðmundur Árni Stefánsson: ræður


Ræður

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Staða félagsmálaráðherra

umræður utan dagskrár

Greiðsla sveitarfélaga til Atvinnuleysistryggingasjóðs 1994

fyrirspurn

Málefni sumarhúsaeigenda

fyrirspurn

Áhrif meðlagsgreiðslna á Jöfnunarsjóð sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Hópuppsagnir

(uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

fyrirspurn

Húsaleigubætur

fyrirspurn

Utandagskrárumræður um skuldastöðu heimilanna og skatt á blaðsölubörn

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

(ráðstöfun lausra starfa)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar

(lögveðsréttur lóðarleigu)
lagafrumvarp

Umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Málflytjendur

(fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Hringamyndun og samþjöppun valds í íslenskri fjölmiðlun

umræður utan dagskrár

Kosningar til Alþingis

(óbundið þingsæti, kjörskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 5 45,57
Ræða 8 42,13
Svar 7 23,37
Andsvar 6 7,48
Um fundarstjórn 2 2,68
Samtals 28 121,23
2 klst.